Videňské Albertinum si připomíná 50. výročí úmrtí Picassa 

Pablo Picasso: 50 let po své smrti je stále kultovní osobností. Jeho příjmení se stalo synonymem geniality a revoluce moderního umění 20. století.

Za slavným umělcem se skrývá člověk v chaotické době, rozpolcený mezi politickou angažovaností a uměním. Muž se slabostmi a rozpory, které lze dnes zkoumat, aniž by to ubíralo na významu jeho dílu. Za svého výsostně plodného tvůrčího života vytvořil přes padesát tisíc děl a jeho neustále se měnící a vyvíjející malířský styl z něj dělá inspiraci pro mnoho umělců do dnešního dne. Nikdy nestál na místě a až do svých posledních let zkoušel nové techniky, motivy a přístupy.

U příležitosti 50. výročí úmrtí připomíná vídeňská ALBERTINA Pabla Picassa – možná největšího a nejvlivnějšího umělce 20. století: průkopníka kubismu, hlavního představitele symbolismu s jeho modrým obdobím, průkopníka klasicismu ve 20. letech a ideál neoexpresivních hnutí 80. let s jeho pozdním dílem. Jeho tvorba odráží obrovské politické změny a rychle se rozvíjející avantgardní hnutí jeho doby od přelomu století až do počátku 70. let. 

Pablo Picasso, Still Life with Guitar, 1942, Oil on canvas
The ALBERTINA Museum, Vienna – The Batliner Collection © Succession Picasso/ Bildrecht, Vienna 2023

Picasso se narodil 1881 v jihošpanělské Malaze. Své první obrazy býčích zápasů namaloval v devíti letech. Později se představil jako Minotaurus z mytologie, napůl člověk a napůl býk. Býk, který touží po ženách, elixíru života pro muže a umělce. Z všech jeho vztahů vznikly největší portréty 20. století. Picasso nově ztvárnil ženu –  a přetvořil ji až k úplné  abstrakci. A dlužno poznamenat, že mnohé z těchto žen po rozchodu zbytek života protrpěly. Každá fáze jeho tvorby vyústilo ve vlivný umělecký trend, které sám španělský génius vzápětí popřel, aby zahájil nové období, nový styl. V každém desetiletí se znovu objevuje: melancholickým Modrým obdobím uvádí symbolismus do 20. století, brzy nato spolu se svým přítelem Georgesem Braquem definuje kubismus…

Syrové slečny

První kubistický obraz Slečny z Avignonu, revoluční zejména námětem: Místo tradiční hezké skupiny dívek, například u jezírka, maluje nahé prostitutky v nevěstinci. To je zcela jiná představa. Ukazuje drsný každodenní život, který divák doslova cítí a prožívá, jako by byl přítomen přímo v tvůrčí chvíli. Najednou se zdá, že se povrch obrazu rozpadne. Tento rozměr se liší od všeho, co Picasso vytvořil předtím, a to publikum přirozeně šokovalo. 

Ve 20. letech se stal symbolickou postavou modernismu. Ve 30. letech pak bojuje svým uměním na straně Španělské republiky proti fašistické diktatuře generála Franca. Po vítězství diktatury už Picasso nikdy nevstoupil na španělskou půdu své vlasti. Během okupace německými vojsky měl Picasso zákaz vystavovat v Paříži. Svými symbolickými zátišími se postavil za mír a proti útlaku a diktatuře. Po skončení druhé světové války vytvoří v roce 1949 litografií holubice: symbol míru. 

Pablo Picasso, Nude Woman with Bird and Flute Player, 1967, Oil on canvas, The ALBERTINA Museum, Vienna – The Batliner Collection © Succession Picasso/ Bildrecht, Vienna 2023

I v pokročilém věku vytváří zásadní díla. Vtipně soupeří se starými mistry, jako byl Lucas Cranach. Obrací se k mytologii, antice či bukolickým námětům. Na konci vídeňské výstavy se tak návštěvníkovi ukazuje hymna na život v dionýských fantaziích a pastorálních utopiích.

V Albertině lze vidět 70 děl muže, který tvořil malbu, kresbu, lept, litografii a keramiku až do roku 1973, kdy ve věku 91 let umírá ve francouzském Mougins.  

Výstava potrvá do 18. června 2023. www.albertina.at  

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Plánujte a sklízejte na Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Výstavy, komentované prohlídky napříč čtyřmi desítkami galerií, muzeí, aukčních síní i v nové galerii pod širým nebem. To je Mezinárodní festival vizuálního umění Prague Art Week 23, který bude v Praze probíhat od 21. do 24.

Aktuálně na německém webu

Planen und ernten Sie auf der Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Ausstellungen, Führungen durch vierzig Galerien, Museen, Auktionshäuser und eine neue Open-Air-Galerie. Das ist das internationale Festival der bildenden Kunst „Prague Art Week 23“, das vom 21. bis 24. September in Prag stattfinden wird. Die Besucher