39 nápadů pro méně byrokracie

Byrokracie nás pomalu ale jistě začíná stahovat jako svěrací kazajka. Vydat zákon, jen aby byl jeho navrhovatel chráněný před jakýmkoliv nařčením, že pochybil, je jednoduché. Ale vzít ho zase zpátky, na to se už zapomíná. A tak se topíme v paragrafech a zákonech a každodenně k nim přibývají další.

V Berlíně byla vytvořena pracovní skupina ze zástupců CDU/CSU a SPD, která pod názvem „Redukce byrokracie” navrhla 39 individuálních opatření ke zmírnění zátěže občanů, podniků a osob samostatně výdělečně činných. Výsledky pracovní skupiny mají být podkladem pro nový zákon o redukci byrokracie. V dokumentu se doslova říká. „Chceme podpořit hospodářský rozmach tím, že nás zbavíme zbytečné byrokracie.”

Je dobré myslet to, co se říká. Co se říká, by se ale mělo i konat. Tak uvidíme, který z těch nejzajímavějších bodů se opravdu splní:

1. Příspěvek na dítě bez žádosti

Doposud se do přídavků na děti zapojovalo hodně institucí: nemocnice, matriční úřad, registrační úřad rezidentů, daňový úřad, úřad pro rodinné přídavky. Vše se žádá písemně. V budoucnu by mělo být možné získat příspěvek na dítě bez žádosti. Daňové číslo a rodný list jsou úřadům přece známy.

2. Bude navýšen limit u mini-jobu (práce bez zdanění)

Limit mini-jobu se má zvýšit ze 450 eur na 600 eur měsíčně.

3. Zjednodušit proces krátkodobého zaměstnání

Společnosti by měly být schopny přijímat zaměstnance na krátkou dobu rychleji a snadněji. Povinné pojištění by měla být prováděno online v mini-job centru. Kromě toho má být snížena paušální částka na daň ze mzdy, dnes 25 procent.

4. Provoz fotovoltaických a větrných elektráren

Ti, kdo staví větrné elektrárny nebo solární systémy, by měli být odlehčeni od daňových zákonů. Jde o zjednodušení, „aby se usnadnil provoz, a tím se podpořila výstavba systémů obnovitelné energie,” uvádí článek.

5. Flexibilita pracovní doby

Zákon o pracovní době má být reformován; místo maximální denní pracovní doby osmi hodin je třeba stanovit maximální týdenní pracovní dobu. To zvyšuje flexibilitu při určování vlastní pracovní doby a zvyšuje flexibilitu podniků.

6. Digitální účtenky

Měl by existovat limit pro malé částky, u nichž není vyžadován žádný doklad o přijetí.

7. Daňový úřad má být pružnější

Daňoví poplatníci by v budoucnu měli mít zákonné právo na závazné a včasné informace od daňového úřadu o daňových záležitostech. Daňové kontroly by měly být prováděny rychle a neměly by firmu zatěžovat. Jde o „byrokratické a administrativní zjednodušení,” uvádí se.

8. Zjednodušit schvalovací proces z hlediska ochrany životního prostředí

Je třeba snížit počet podkladů z hlediska ochrany životního prostředí, které je třeba předložit ke schválení stavby nových závodů nebo přístavby ke stávajícím.

9. Podpořit rozšíření mobilní sítě

Je třeba urychlit rozšiřování mobilních sítí a omezit schvalovací postupy.

10. Méně nových zákonů

Pracovní skupina navrhuje „udržovat celkový počet federálních právních předpisů alespoň konstantní”. A nepřinášet zákony nové.
Samozřejmě s výjimkou zákona o redukci byrokracie.

Danuše Siering

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Zrnko, které spojuje svět

       ·   20.02.2024
To je káva Dallmayr, synonym pro kvalitu a nadstandardní servis. Milovníky kávy spojuje tento lahodný nápoj po celém světě více než 300 let.

Znásilněná Rusalka

       ·   16.02.2024
"Danuš, víš že já agresivní nejsem. Ale kdyby přede mnou teď stál režisér, nevím, co bych s ním udělala," vyhlásila Johanna deset minut po začátku premíéry Rusalky ve Státní opeře Unter den Linden v Berlíně.

Voda je pravidlem hry

       ·   13.02.2024
Žije v Hamburku, ale její rodinné kořeny sahají až do Indonésie. Vizuální umělkyně a fotografka Janina Oeij hovoří o své fascinaci vodou, kterou zachycuje ve svých dílech.

Aktuálně na německém webu

Vergewaltigte Rusalka

       ·   16.02.2024
"Danuš, du weißt, dass ich nicht aggressiv bin. Aber wenn der Regisseur jetzt vor mir stünde, wüsste ich nicht, was ich mit ihm machen würde", erklärte Johanna zehn Minuten nach Beginn der Premiere von Rusalka

Wasser wird zur Spielregel

       ·   13.02.2024
Sie lebt in Hamburg, doch ihre Familienwurzeln reichen bis nach Indonesien. Die Bildende Künstlerin und Fotografin Janina Oeij spricht über ihre Wasser- Faszination, die sie in ihren Werken auffängt.