Earth Speakr: Olafur Eliasson vyzývá děti, aby převzaly jeho umělecké dílo a promluvily o budoucnosti

Jaká je budoucnost naší planety? A kdo o ní vlastně rozhoduje? Podle islandsko-dánského umělce Olafura Eliassona je důležité dát v této debatě prostor dětem. Proto ve svém berlínském studiu vytvořil program Earth Speakr – umělecké dílo, skrze které může nastupující generace promluvit o budoucnosti Země.

Iniciativa zahrnuje mobilní aplikaci, webovou stránku i fyzické prezentace a pracuje s interaktivitou a rozšířenou realitou. Hravou formou umožňuje dětem a mladým lidem do cca 17 let věku natočit své poselství o změně klimatu a životním prostředí tak, že propůjčí svůj hlas čemukoliv v jejich okolí. Během prvních týdnů fungování projektu už na webových stránkách najdeme mluvící stromy, odpadkové koše nebo hračky, vyjadřující se ke znečištění, používání lokálních surovin i třídění odpadu.

„Earth Speakr je kolektivní umělecké dílo, které vyzývá děti, aby se staly umělci. Výsledek, který z Earth Speakru vznikne, závisí na samotných Earth Speakrech a jejich kreativitě či fantazii. Umělecké dílo se bude skládat z jejich myšlenek a vizí, obav i nadějí. To, co vytvoří, může být hravé či rozmarné, vážné nebo poetické. Neexistuje správné ani špatné řešení, důležité je, že se každý může jednoduše zapojit. Earth Speakr dává dětem prostor, aby skrze svá srdce i mysl promluvily a podílely se tak na formování našeho světa i celé planety, a to nejen dnes ale i v budoucnu,“ uvádí umělec Olafur Eliasson.

A jak se mohou zapojit dospělí, tvůrci změn a světoví vůdci? Platforma jim umožňuje prokázat, že sdělení vyslyšeli, a to vytvořením takzvaných „Hlasitých Speakrů“ (angl. Loud Speakrs), což jsou skupiny zpráv, které považují za nejdůležitější. Ty mohou být umístěny jak ve virtuálním prostoru, tak v tom fyzickém, například na veřejných náměstích, v parcích nebo u politických budov, a mají vyzývat ostatní k poslechu dětských poselství.

Earth Speakr tvoří hlavní součást kulturního programu u příležitosti německého předsednictví Rady EU 2020. Aplikace je proto dostupná po celém světě a je k dispozici ve 24 úředních jazycích EU. Sdělení Earth Speakru jsou vysílána i v Bruselu, a to přímo v budově Justus Lipsius, v budově Europa, u „Lichthof“ Federálního úřadu pro zahraniční věci, a také v Evropském parlamentu sídlícím v Bruselu i ve Štrasburku.

„Často se u dětí očekává, že budou ve škole pozorné a budou dodržovat pravidla. Nyní je však řada na nás dospělých, abychom poslouchali, co nám děti a mladí lidé chtějí sdělit. V programu Earth Speakr dává Olafur Eliasson dětem jedinečnou příležitost kreativně a promyšleně přicházet s nápady, které mají potenciál prospět budoucnosti všech lidí žijících v Evropě. Díky hlasovým nahrávkám, které budou přenášeny přímo do středu utváření evropské politiky, dává Earth Speakr mladým lidem prostor vyjádřit se. V zájmu naší společné budoucnosti bychom měli pozorně naslouchat,“ řekl Heiko Maas, ministr zahraničních věcí Spolkové republiky Německo.

Více informací a zveřejněná poselství najdete zde.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Olafur Eliasson (nar. 1967) ve svém díle pracuje se sochami, malbami, fotografiemi, filmem, instalacemi i digitálními médii. Zároveň se neomezuje pouze na prostor galerií a muzeí, ale skrze architektonické projekty, umělecké vzdělávání i témata politiky a klimatu zapojuje širokou veřejnost. A právě veřejné instalace přinesly Eliassonovi celosvětovou popularitu. Mezi známé projekty patří například instalace volně plovoucího ledovcového ledu v několika evropských metropolích, kdy se kolemjdoucí mohli dotknout fragmentů grónského ledovce a byli svědky jeho křehkosti. V roce 2019 byl Eliasson jmenován velvyslancem dobré vůle UNDP pro opatření v oblasti klimatu a cíle udržitelného rozvoje.

Více informací o jeho studiu v Berlíně najdete zde.

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,