Earth Speakr: Olafur Eliasson vyzývá děti, aby převzaly jeho umělecké dílo a promluvily o budoucnosti

Jaká je budoucnost naší planety? A kdo o ní vlastně rozhoduje? Podle islandsko-dánského umělce Olafura Eliassona je důležité dát v této debatě prostor dětem. Proto ve svém berlínském studiu vytvořil program Earth Speakr – umělecké dílo, skrze které může nastupující generace promluvit o budoucnosti Země.

Iniciativa zahrnuje mobilní aplikaci, webovou stránku i fyzické prezentace a pracuje s interaktivitou a rozšířenou realitou. Hravou formou umožňuje dětem a mladým lidem do cca 17 let věku natočit své poselství o změně klimatu a životním prostředí tak, že propůjčí svůj hlas čemukoliv v jejich okolí. Během prvních týdnů fungování projektu už na webových stránkách najdeme mluvící stromy, odpadkové koše nebo hračky, vyjadřující se ke znečištění, používání lokálních surovin i třídění odpadu.

„Earth Speakr je kolektivní umělecké dílo, které vyzývá děti, aby se staly umělci. Výsledek, který z Earth Speakru vznikne, závisí na samotných Earth Speakrech a jejich kreativitě či fantazii. Umělecké dílo se bude skládat z jejich myšlenek a vizí, obav i nadějí. To, co vytvoří, může být hravé či rozmarné, vážné nebo poetické. Neexistuje správné ani špatné řešení, důležité je, že se každý může jednoduše zapojit. Earth Speakr dává dětem prostor, aby skrze svá srdce i mysl promluvily a podílely se tak na formování našeho světa i celé planety, a to nejen dnes ale i v budoucnu,“ uvádí umělec Olafur Eliasson.

A jak se mohou zapojit dospělí, tvůrci změn a světoví vůdci? Platforma jim umožňuje prokázat, že sdělení vyslyšeli, a to vytvořením takzvaných „Hlasitých Speakrů“ (angl. Loud Speakrs), což jsou skupiny zpráv, které považují za nejdůležitější. Ty mohou být umístěny jak ve virtuálním prostoru, tak v tom fyzickém, například na veřejných náměstích, v parcích nebo u politických budov, a mají vyzývat ostatní k poslechu dětských poselství.

Earth Speakr tvoří hlavní součást kulturního programu u příležitosti německého předsednictví Rady EU 2020. Aplikace je proto dostupná po celém světě a je k dispozici ve 24 úředních jazycích EU. Sdělení Earth Speakru jsou vysílána i v Bruselu, a to přímo v budově Justus Lipsius, v budově Europa, u „Lichthof“ Federálního úřadu pro zahraniční věci, a také v Evropském parlamentu sídlícím v Bruselu i ve Štrasburku.

„Často se u dětí očekává, že budou ve škole pozorné a budou dodržovat pravidla. Nyní je však řada na nás dospělých, abychom poslouchali, co nám děti a mladí lidé chtějí sdělit. V programu Earth Speakr dává Olafur Eliasson dětem jedinečnou příležitost kreativně a promyšleně přicházet s nápady, které mají potenciál prospět budoucnosti všech lidí žijících v Evropě. Díky hlasovým nahrávkám, které budou přenášeny přímo do středu utváření evropské politiky, dává Earth Speakr mladým lidem prostor vyjádřit se. V zájmu naší společné budoucnosti bychom měli pozorně naslouchat,“ řekl Heiko Maas, ministr zahraničních věcí Spolkové republiky Německo.

Více informací a zveřejněná poselství najdete zde.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Olafur Eliasson (nar. 1967) ve svém díle pracuje se sochami, malbami, fotografiemi, filmem, instalacemi i digitálními médii. Zároveň se neomezuje pouze na prostor galerií a muzeí, ale skrze architektonické projekty, umělecké vzdělávání i témata politiky a klimatu zapojuje širokou veřejnost. A právě veřejné instalace přinesly Eliassonovi celosvětovou popularitu. Mezi známé projekty patří například instalace volně plovoucího ledovcového ledu v několika evropských metropolích, kdy se kolemjdoucí mohli dotknout fragmentů grónského ledovce a byli svědky jeho křehkosti. V roce 2019 byl Eliasson jmenován velvyslancem dobré vůle UNDP pro opatření v oblasti klimatu a cíle udržitelného rozvoje.

Více informací o jeho studiu v Berlíně najdete zde.

Nejčtenější v kategorii ArtDesign