Němci uvažují o legalizaci umělého oplodnění na svých klinikách. Skončí tak jejich reprodukční turistika do Česka?

Podle statistik má přibližně každý pátý německý pár problémy s početím potomka. To je mimochodem stejné číslo jako v Česku. Jednou z možností, jak mohou tyto páry otěhotnět, je prostřednictvím dárcovství vaječných buněk. Tato metoda je však doposud v Německu zakázána. A tak většina párů, které mají zájem o tento způsob oplodnění, vyhledává pomoc v zemích, kde je darování legální. Například právě v Česku, kde je z reprodukční turistiky docela výnosný byznys. Němci ovšem nedávno udělali krok k tomu, aby umělá oplodnění mohla probíhat i v německých klinikách.

Česká republika hraje pro německé páry v reprodukční medicíně důležitou roli. Populární kliniky, kam Němky nejčastěji kvůli dárcovství odjíždějí, se nacházejí nejen v České republice, ale i Španělsku, Polsku, Rusku a USA. Nyní ale může dojít k velké změně.

Konec zákazu dárcovství

Spolková lékařská komora chce dárcovství vaječných buněk legalizovat. Strana FDP totiž předložila ve Spolkovém sněmu návrh žádosti o legalizaci dárcovství vaječných buněk a získala přitom plnou podporu Dr. Klause Reinhardta, prezidenta Spolkové lékařské komory. Dárcovství vaječných buněk je v Německu podle zákona o ochraně embryí prozatím zakázáno. Ovšem po úspěšném dárcovství vaječných buněk v zahraničí nemůže být žena v Německu za tento čin stíhána a je jí v Německu poskytnuta běžná lékařská péče.

Cílem návrhu nového zákona je zákaz o dárcovství zrušit a vydat se novým směrem. FDP chce reformu ze dvou hlavních důvodů. Stávající pravidlo vede k tomu, že páry vyhledávají oplodnění v jiných zemích, někdy za strašlivé ceny a s vysokým zdravotním rizikem. Navíc u dětí počatých v zahraničí prostřednictvím darování vajíček nelze dohledat, kdo je původním dárcem, což je pro fyzický i psychický vývoj dítěte důležité.

Nabídky za úplatu?

Někteří odborníci byli při lednovém jednání v Bundestagu k možné legalizaci dárcovství vaječných buněk v Německu velmi kritičtí. Například podle Feministického ženského zdravotního střediska v Berlíně není darování vajíček tak bezproblémové, jak se zdá, protože na rozdíl od dárcovství spermií vyžaduje invazivní postup. To by mohlo mít vedlejší účinky a komplikace.

Pro dárkyni je mimo jiné problematická hormonální léčba, zatímco u příjemkyně může docházet k těhotenským onemocněním s vážnými komplikacemi. Ženy v ekonomické nouzi by navíc mohly souhlasit s darováním vajíček na základě úplaty. Příbuzní a známí by se dokonce mohli cítit povinni darovat. Zde vyvstává otázka, do jaké míry je tělo ženy ekonomicky uváděno na trh.

K tématu se vyjádřilo i Fórum pro pozorování biologických věd Bioskop. Podle něho zkušenosti ze zahraničí ukazují, že bez finančních pobídek jsou ženy méně ochotné darovat. Socioložka Susanne Schultzová z Univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem namítá, že FDP chce legalizovat neziskový, invazivní, nezdravý a riskantní lékařský zásah. Pojem darování je přitom podle ní zavádějící, protože nejde o nezištný dar, ale o proces, který je zakotven na globálně se rozvíjejícím trhu reprodukční medicíny. Ani zákonné omezení altruistických darů nemohlo zabránit přinejmenším skryté komercializaci vaječných buněk.

Profesorka etiky: Zákaz je neudržitelný

Při lednovém slyšení se ale na návrh změny zákona objevily i pozitivní názory. Profesorka etiky Claudia Wiesemannová z University Medical Center Göttingen dospěla k závěru, že dárcovství vaječných buněk je eticky ospravedlnitelné. Mnoho argumentů proti jeho přípustnosti bylo založeno buď na zastaralých znalostech, nebo na neopodstatněných názorech. Rizika pro dárkyně podle ní nejsou zanedbatelná, ale nesnižují jejich „retrospektivní spokojenost“. Obávanému nežádoucímu vývoji, který se někdy v této věci odehrál v zahraničí, lze podle profesorky zabránit pomocí předpisů a státního dozoru. Zákaz dárcovství nelze v dnešní době dostatečně odůvodnit.

Spolková lékařská komora požaduje pro reprodukční medicínu důsledné právní předpisy. Zákon o ochraně embryí, který je starý už 30 let, musí být revidován s ohledem na nové poznatky a zkušenosti v medicíně a také s ohledem na společenské změny. Z toho důvodu je návrh zákona FDP o změně zákona o ochraně embryí s cílem zrušit zákaz dárcovství vaječných buněk v Německu krok správným směrem.

České kliniky reprodukční medicíny se každopádně po schválení legislativní změny v Německu mohou obávat konkurence jen do určité míry, jelikož nabízejí své služby za zlomek cen, které jsou očekávány na německých klinikách. Vlastníkem českých reprodukčních klinik je i svěřenský fond českého premiéra Andreje Babiše, který se na aktuální dění v Německu může dívat s nadějí, že bude moci svůj byznys rozšířit dál na západ. Bude si účtovat německé ceny na svých klinikách na německém území, nebo se spokojí s tím, že bude dále lákat Němky na své levnější kliniky v Česku? To ukáže nepříliš daleký čas.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Plánujte a sklízejte na Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Výstavy, komentované prohlídky napříč čtyřmi desítkami galerií, muzeí, aukčních síní i v nové galerii pod širým nebem. To je Mezinárodní festival vizuálního umění Prague Art Week 23, který bude v Praze probíhat od 21. do 24.

Aktuálně na německém webu

Planen und ernten Sie auf der Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Ausstellungen, Führungen durch vierzig Galerien, Museen, Auktionshäuser und eine neue Open-Air-Galerie. Das ist das internationale Festival der bildenden Kunst „Prague Art Week 23“, das vom 21. bis 24. September in Prag stattfinden wird. Die Besucher