Neviditelná města v centru Prahy

Urbanismus jako zdroj umělecké inspirace, metafora měst, historie i utopie. To vše skrývá název výstavy Invisible cities, která je právě k vidění v galerii Arcimboldo.Urbanismus jako zdroj umělecké inspirace, metafora měst, historie i utopie. To vše skrývá název výstavy Invisible cities, která je právě k vidění v galerii Arcimboldo.

Různá výtvarná období přirozeně znamenají různý pohled na svět a prostředí, ve kterém žijeme. Proto se v čase liší i vnímání měst a veřejného prostoru. Z tohoto předpokladu vychází i koncept výstavy, která dává do kontrastu dvě různé umělecké tendence. Vzniká tak nečekané propojení italského baroka a současné české výtvarné scény.

arcimboldo-invisible-cities

Slavné lepty Giovanniho Battisty Piranesiho, jednoho z nejvýznamnějších evropských grafiků 18. století, jsou zde konfrontovány s tvorbou devíti soudobých autorů. Ta se, v porovnání s grafikami zachycujícími Řím, vyznačuje větší abstraktností a různorodostí výtvarných technik. Umělci většinou nevychází z konkrétních míst, tíhnou spíše k utopickým celkům, inspirují se mýty a vytváří paralely k reálnému světu. Mezi vystavenými díly se tak objevují například fragmenty, asambláže nebo apokalyptické scény.

arcimboldo-invisible-cities-vystava-praha-2
Jana Kasalová — Reichenberg, muchláž
arcimboldo-invisible-cities-vystava-praha-3
Jana Kasalová — Città di Milano, muchláž

Výstava je instalována v prostorách bývalého Konventního paláce řádu maltézských rytířů, což je v kontextu vnímání prostoru také velmi zajímavým prvkem.

arcimboldo-invisible-cities-vystava-praha-4
Jana Kasalová — Z cyklu Lost Cities (Londýn—Peking)
arcimboldo-invisible-cities-vystava-praha-5
Jana Kasalová — Z cyklu Lost Cities (Londýn—Peking)

Autoři: Jakub Geltner, Igor Grimmich, Jana Kasalová, Petr Malina, Jiří Matoušek, Jaroslav Róna, Martin Skalický, Michal Škapa a Jakub Tytykalo

Výstava potrvá v galerii Arcimboldo do 3. srpna.

Více informací: www.arcimboldo.cz

Text Tereza Vacková Foto Martin Polák, Arcimboldo

Nejčtenější v kategorii Society

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Tajemnosti Mily Fürstové v Hradci Králové

       ·   07.05.2024
Pochází z Čech, ale žije ve Velké Británii. Je nejmladší členkou umělecké akademie The Royal West of England Academy v Bristolu. Její práce se nacházejí ve sbírkách královny Alžběty II. a V&A Musea v Londýně:

Aktuálně na německém webu

Geheimnisse von Míla Fürstová in Hradec Králové

       ·   07.05.2024
Sie ist eine der bedeutendsten zeitgenössischen Künstlerpersönlichkeiten. Sie stammt aus Tschechien, lebt seit dreißig Jahren in Großbritannien. Ihre Werke befinden sich in den Sammlungen von Königin Elisabeth II. und dem V&A Museum in London: die

Von einer Punkprinzessin zur Geschäftsfrau 

       ·   23.04.2024
Gloria von Thurn und Taxis, einstige Punk-Prinzessin, mit toupiertem Haar und grellem Make-up, füllte in den 1980er Jahren die Titelseiten nicht nur der deutschen Presse. Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Johannes von Thurn und