Neviditelná města v centru Prahy

Urbanismus jako zdroj umělecké inspirace, metafora měst, historie i utopie. To vše skrývá název výstavy Invisible cities, která je právě k vidění v galerii Arcimboldo.Urbanismus jako zdroj umělecké inspirace, metafora měst, historie i utopie. To vše skrývá název výstavy Invisible cities, která je právě k vidění v galerii Arcimboldo.

Různá výtvarná období přirozeně znamenají různý pohled na svět a prostředí, ve kterém žijeme. Proto se v čase liší i vnímání měst a veřejného prostoru. Z tohoto předpokladu vychází i koncept výstavy, která dává do kontrastu dvě různé umělecké tendence. Vzniká tak nečekané propojení italského baroka a současné české výtvarné scény.

arcimboldo-invisible-cities

Slavné lepty Giovanniho Battisty Piranesiho, jednoho z nejvýznamnějších evropských grafiků 18. století, jsou zde konfrontovány s tvorbou devíti soudobých autorů. Ta se, v porovnání s grafikami zachycujícími Řím, vyznačuje větší abstraktností a různorodostí výtvarných technik. Umělci většinou nevychází z konkrétních míst, tíhnou spíše k utopickým celkům, inspirují se mýty a vytváří paralely k reálnému světu. Mezi vystavenými díly se tak objevují například fragmenty, asambláže nebo apokalyptické scény.

arcimboldo-invisible-cities-vystava-praha-2
Jana Kasalová — Reichenberg, muchláž
arcimboldo-invisible-cities-vystava-praha-3
Jana Kasalová — Città di Milano, muchláž

Výstava je instalována v prostorách bývalého Konventního paláce řádu maltézských rytířů, což je v kontextu vnímání prostoru také velmi zajímavým prvkem.

arcimboldo-invisible-cities-vystava-praha-4
Jana Kasalová — Z cyklu Lost Cities (Londýn—Peking)
arcimboldo-invisible-cities-vystava-praha-5
Jana Kasalová — Z cyklu Lost Cities (Londýn—Peking)

Autoři: Jakub Geltner, Igor Grimmich, Jana Kasalová, Petr Malina, Jiří Matoušek, Jaroslav Róna, Martin Skalický, Michal Škapa a Jakub Tytykalo

Výstava potrvá v galerii Arcimboldo do 3. srpna.

Více informací: www.arcimboldo.cz

Text Tereza Vacková Foto Martin Polák, Arcimboldo

Nejčtenější v kategorii Society