Reportáže o pervitinu i o zavřených hranicích. Česko-německá novinářská cena za rok 2021 zná své vítěze

Washington, D.C. US – May 13, 2021: remote live TV camera broadcasting strong wireless microwave signal to local station for remote filming and reporter’s news gathering on location
Česko-německý fond budoucnosti udílel v Brně Česko-německé novinářské ceny za rok 2021. Osmi cenami ocenil celkem třináct českých a německých autorů.

Hostem předávání Česko-německých novinářských cen byl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. „Je to ocenění pro novináře, jejichž práce napomáhá k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci,“ vyzdvihl Ilustrační foto: Shutterstock

Z celkem 91 zaslaných příspěvků si ceny v kategoriích text, audio a multimédia odnesli tito vítězové: Tomáš Lindner (Respekt), Renate Zöller (Kulturkorrespondenz östliches Europa), Václav Jabůrek / Ladislav Novák (Český rozhlas), Markéta Kachlíková (Radio Prague International), Vít Poláček / Matthias Schmidt (Česká televize / MDR/ ORF/ Arte) a Danko Handrick/ Christian Gramstadt (ARD). Zvláštní cenu Mileny Jesenské obdrželi Karolína Kripnerová, Janek Rous a Vojtěch Sigmund (artyčok.tv a Architekti bez hranic) za aktuální příspěvek věnující se občanské angažovanosti v architektuře. Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost získal Steffen Neumann.

Vítězové 

Kategorie Text

V kategorii Text porota vyznamenala Renate Zöllerovou za její článek Prags Großstadtwinzer der Gründerzeit ([Pražský velkoměstský vinař z období průmyslové revoluce) uveřejněný 26. 2. 2021 v magazínu Kulturkorrespondenz östliches Europa, v němž představuje kulturně-historické dědictví pražského německého průmyslníka Moritze Gröbeho. „Porotu obzvlášť zaujaly promyšlené odbočky, které autorka opakovaně suverénně a elegantně v textu používá: mezi rodinným příběhem Gröbových a hospodářskými dějinami Čech; mezi úctyhodným historickým dědictvím Královských Vinohradů a pohodovými lisovacími experimenty, kterým se dnes ve vinohradě věnuje vinař Pavel Bulánek,” uvedla zástupkyně poroty Anneke Hudalla z mezinárodní novinářské organizace n-ost ve svém laudatiu. 

Českou cenu v kategorii text získal Tomáš Lindner za svou reportáž Zvládli to?, který otiskl 30. 8. 2020 týdeník Respekt. Pět let poté, co naplno propukla uprchlická krize, se autor vydal do sousední země a hledal odpověď na otázku, jak se Německu příliv uprchlíků a zejména jejich integraci podařilo zvládnout. „Tomáš Lindner (…) pozorně naslouchá, pečlivě zaznamenává a především se nesnaží vydolovat odpověď, která by se mu trefně po česku řečeno jen hodila do krámu,” zdůvodňuje Adam Černý ze Syndikátu novinářů rozhodnutí poroty.

Kategorie Audio

Německou cenu v kategorii audio získala Markéta Kachlíková za svůj rozhlasový feature Sancta Familia: Ein Weihnachtsgeschenk nach 80 Jahren (Sancta Familia: vánoční dárek po osmdesáti letech), který odvysílala stanice Radio Prague International 25. 12. 2020. Autorka v něm sleduje osudy rodiny Welsů – a zároveň zánik mnohonárodnostní normality meziválečného Československa. „Markéta Kachlíková se soustředila na to, co tvoří sílu příběhu této židovské rodiny: na její plány a naděje, na její sny v konfrontaci s předtuchou temné budoucnosti. Vnímavé publikum tak dostalo příležitost příběh nejen poslouchat, ale i prožívat,” uvedla za porotu Lída Rakušanová, nezávislá novinářka (Český rozhlas, Česká televize aj.) a pražská korespondentka listu Passauer Neue Presse.

Českou cenu v této kategorii získala dvojice autorů Václav Jabůrek a Ladislav Novák za svou reportáž Zaostřeno na uzavřené česko-saské hranice, kterou odvysílal Český rozhlas Plus 28. 2. 2021. Autoři se v době vrcholící koronavirové krize a uzavřených hranic vydali do terénu prozkoumat, co konkrétně omezení pohybu na hranicích znamenalo po stránce politické, právní, ale zejména lidské. „Oba novináři ve své společné reportáži přesvědčivě a autenticky ukázali, jak hustě propletené jsou česko-německé vazby v pohraničí,” vyzdvihuje ve svém laudatiu Libuše Černá, Německý svaz novinářů Brémy.

Kategorie Multimédia

V kategorii multimédia cenu získali Danko Handrick a Christian Gramstadt za reportáž Obchod se závislostí – Česko bojuje s pervitinem (Das Geschäft mit der Sucht – Tschechiens Kampf gegen Crystal Meth), kterou připravili pro MDR a televize jej odvysílala v rámci cyklu Heute im Osten Reportage dne 13. března 2021. Věnují se v ní nejen spolupráci českého a německého podsvětí při pašování českého pervitinu do Německa, ale také součinnosti policejních složek obou zemí v boji proti společnému nepříteli. „Danko Handrick a Christian Gramstadt vytvořili solidní podklad pro debatu o metamfetaminu zbavenou veškerých tabu: věcnou a klidnou. Přesně to dělá z příspěvku film, který rozhodně stojí za zhlédnutí,” odůvodnil rozhodnutí zástupce poroty Michael Hiller, z Německého svazu novinářů.

Dalšími vítězi této kategorie se stala česko-německá autorská dvojice Vít Poláček a Matthias Schmidt. Ve dvoudílném dokumentu Odsun – Vertreibung, na němž se koprodukčně podílela Česká televize, MDR, ORF a Arte, se věnují odsunu a vyhnání původního německého obyvatelstva z Československa – a události, jež má většinová společnost tendence vnímat černobíle, líčí s nebývalou živostí, barevností, rozmanitostí a mnohostranností. Vojtěch Berger z investigativního portálu Hlídacipes.orgza porotu zdůvodnil udělení ceny těmto autorům následovně: „Matthias Schmidt a Vít Poláček se důsledně dívají na odsun očima „těch druhých“. Jak ve filmu několikrát přímo či nepřímo zazní – vše je totiž otázkou perspektivy. Z odsunu nedělají téma ani české, ani německé – ale společné. Tedy přesně takové, jakým skutečně je.”

Zvláštní cena Mileny Jesenské 

Zvláštní cenu Mileny Jesenské získala autorská trojice ze studia artyčok.tv a spolku Architekti bez hranic: Karolína Kripnerová, Janek Rous a Vojtěch Sigmund. Tématem jejich příspěvku Architektura soužití je občanská angažovanost, usilující o vznik takových veřejných prostorů, které reagují na aktuální potřeby společnosti a snaží se nacházet fungující smysluplné alternativy ke starým zkostnatělým strukturám. To vše na příkladu ostravské osady Bedřiška a mnichovského kulturního centra Bellevue di Monaco. “Je to přesvědčivé povzbuzení k tomu vytvářet autonomní a lidsky důstojné prostory pro život a také impuls pro nové sebepojetí architektury,” za porotu uvedl Christoph Scheffer z rozhlasové stanice Hessischer Rundfunk.

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost 

Nositelem zvláštního ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost se v roce 2021 stal Steffen Neumann. Tento novinář se pravidelně pohybuje mezi Drážďany, Prahou a česko-německým pohraničím, pravidelně přináší informace o tom, co se v prostoru děje. Díky svému “pendlování” je neustále v kontaktu s oběma stranami: a dovede poctivě zachytit dění u jedněch sousedů – a přiblížit je druhým sousedům tak, že zaručeně vzbudí jejich zájem a zvědavost. Jeho záběr je široký nejenom prostorově, ale také tematicky.„Svým neopakovatelným způsobem, propojením na všechny strany, svými aktivitami a příspěvky doprovázel Steffen Neumann v uplynulých letech neobyčejně vytrvale a intenzivně sbližování České republiky a Německa. Pomohl tomu, že si jsou Češi a Němci nyní tak blízko, jako tomu v dějinách nikdy nebylo,” vyzdvihla Neumannovy zásluhy členka poroty Bogna Koreng z rozhlasové stanice MDR.

(Text: materiál ČNFB, redakčně kráceno)

Česko-německou novinářskou cenu uděluje Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy obou zemí (Deutscher Journalistenverband a Syndikát novinářů ČR), mediálním partnerem slavnostního předávání cen 2021 je Česká televize.

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Se Zdeňkem Pohlreichem o lahůdkách německé kuchyně

       ·   27.11.2023
Jeho jméno je synonymem pro kvalitní gastronomii. Zdeněk Pohlreich svými televizními pořady změnil český pohled na pohostinství. Umí být nekompromisní, mnoho lidí s ním nemusí souhlasit, ale zůstává svůj. S N&N mluvil o české a německé

Box ve fotografiích

       ·   13.11.2023
Galerie Bene Taschen představuje výstavu Boxing renomovaného amerického fotografa Larryho Finka. Fotografie upoutají pozornost na transatlantický box na přelomu 80. a 90. let a oslavují ikonické momenty boxerských legend, jako jsou Mike Tyson a Jimmy Jacobs.

Aktuálně na německém webu