#restartpodnikani / PODPORY V ČESKU – AZ LEGAL

AZ LEGAL je advokátní kancelář, která klade absolutní důraz na poskytování nejlepšího možného řešení individuálních potřeb svých klientů a budování strategických partnerství a vazeb. Za důležité považuje důvěru, otevřenost, vzájemně jasně definovaná očekávání, ale také určitou chemii, aby si s klientem rozuměli.

V současné době nejčastěji řeší spory mezi obchodními partnery, kdy jedna ze stran kvůli koronaviru neplní své závazky tak, jak bylo dohodnuto. Mimo to poskytuje AZ LEGAL klientům veškeré právní služby, které v rámci svého podnikání mohou potřebovat. Od správného nastavení struktury firmy a podnikatelského modelu, obchodních smluv, dodavatelsko-odběratelských vztahů, přes řešení pohledávek, sporů s úřady, pracovněprávních záležitostí, ochranu značky až po právo nemovitostí a trestní obhajobu v oblasti hospodářské kriminality.

Nabídka podpory: Firmám a podnikatelům s IČ poskytujeme první konzultaci v délce 30 minut zdarma. V rámci konzultace je možné řešit veškeré podnikatelské právní záležitosti, kdy objektivně zhodnotíme celou situaci a navrhneme nejlepší možné řešení. V případě navázání dlouhodobé spolupráce pak poskytujeme slevu 10 % na právní služby po dobu následujících 6 měsíců.

Zájemci navštivte web AZ LEGAL.

Pokud vás toto téma zaujalo, přečtěte si náš rozhovor se Stanislavem Maškem.

Nejčtenější v kategorii Business