Sporný European Green Deal

Zelená dohoda pro Evropu má být největší ofenzívou průmyslové politiky v historii Evropy. Evropská komise chce směřovat miliardy eur od investorů a fondů do udržitelných ekologických ekonomických iniciativ. Ale ne všichni s EU návrhy souhlasí.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen chce definovat kritéria plánu, na jehož základě mohou banky, pojišťovny a fondy uložit kapitál do obzvlášť udržitelných investic (taxonomie). Ty budou poté speciálně (a přednostně?) podporovány, čímž stát může ještě více kontrolovat ekologickou restrukturalizaci ekonomiky. To vše ruku v ruce s Evropskou komisí, která definuje limity pro velký počet hospodářských odvětví, jako jsou emise CO2 nebo spotřeba energie.

Německý Kontrolní úřad Bundesrechnungshof však považuje práci bruselských úředníků za příliš agresivní. Zásahy do ekonomiky jsou znepokojující, kritéria pro ekologické projekty by neměla být definována pouze z Bruselu. „Bundesrechnungshof považuje za sporné, že zákonodárce EU poskytuje bruselským úředníkům takové rozsáhlé kompetence při provádění taxonomie. Evropská komise by mohla tyto pravomoci využít k rozsáhlým intervencím průmyslové politiky,“ píše Steingart Briefing na základě informací z Kontrolního úřadu.  

Kromě toho Kontrolní úřad požaduje právo zkoumat, zda se Spolkové vládě společně s ostatními členskými státy EU podaří prosadit proti kritériím, které Evropská komise navrhuje, pokud to bude považovat za nutné nebo pokud budou existovat objektivní důvody zásahu.

Auditoři rovněž kritizují nedostatek kompetencí k zabránění greenwashingu. Tedy ekologickému přehodnocování investičních příležitostí, které ve skutečnosti nejsou udržitelné. Obléct si “zelený kabát” má ještě daleko k zodpovědnému a šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Plánujte a sklízejte na Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Výstavy, komentované prohlídky napříč čtyřmi desítkami galerií, muzeí, aukčních síní i v nové galerii pod širým nebem. To je Mezinárodní festival vizuálního umění Prague Art Week 23, který bude v Praze probíhat od 21. do 24.

Aktuálně na německém webu

Planen und ernten Sie auf der Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Ausstellungen, Führungen durch vierzig Galerien, Museen, Auktionshäuser und eine neue Open-Air-Galerie. Das ist das internationale Festival der bildenden Kunst „Prague Art Week 23“, das vom 21. bis 24. September in Prag stattfinden wird. Die Besucher