Sporný European Green Deal

Zelená dohoda pro Evropu má být největší ofenzívou průmyslové politiky v historii Evropy. Evropská komise chce směřovat miliardy eur od investorů a fondů do udržitelných ekologických ekonomických iniciativ. Ale ne všichni s EU návrhy souhlasí.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen chce definovat kritéria plánu, na jehož základě mohou banky, pojišťovny a fondy uložit kapitál do obzvlášť udržitelných investic (taxonomie). Ty budou poté speciálně (a přednostně?) podporovány, čímž stát může ještě více kontrolovat ekologickou restrukturalizaci ekonomiky. To vše ruku v ruce s Evropskou komisí, která definuje limity pro velký počet hospodářských odvětví, jako jsou emise CO2 nebo spotřeba energie.

Německý Kontrolní úřad Bundesrechnungshof však považuje práci bruselských úředníků za příliš agresivní. Zásahy do ekonomiky jsou znepokojující, kritéria pro ekologické projekty by neměla být definována pouze z Bruselu. „Bundesrechnungshof považuje za sporné, že zákonodárce EU poskytuje bruselským úředníkům takové rozsáhlé kompetence při provádění taxonomie. Evropská komise by mohla tyto pravomoci využít k rozsáhlým intervencím průmyslové politiky,“ píše Steingart Briefing na základě informací z Kontrolního úřadu.  

Kromě toho Kontrolní úřad požaduje právo zkoumat, zda se Spolkové vládě společně s ostatními členskými státy EU podaří prosadit proti kritériím, které Evropská komise navrhuje, pokud to bude považovat za nutné nebo pokud budou existovat objektivní důvody zásahu.

Auditoři rovněž kritizují nedostatek kompetencí k zabránění greenwashingu. Tedy ekologickému přehodnocování investičních příležitostí, které ve skutečnosti nejsou udržitelné. Obléct si “zelený kabát” má ještě daleko k zodpovědnému a šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Mohlo by vás zajímat

Nejčtenější v kategorii Business