GASK

V jedinečných prostorách bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře se již deset let setkává barokní minulost s výtvarnou současností. Jednu z monumentálních dominant města, zapsaného do seznamu světového dědictví UNESCO, totiž už celou dekádu obývá GASK – Galerie Středočeského kraje.

7. 5. 2020

Hlavní koncepcí galerie je přesvědčení, že umění je základním klíčem k tomu, jak člověk rozumí sám sobě. To platí dvojnásob pro umění moderní a současné, na které se GASK zaměřuje. Jeho kurátorský tým pokračuje v tradici zakladatelů galerie, kteří na počátku 60. let minulého století vytvořili jednu z nejkvalitnějších sbírek českého moderního umění u nás. I v dnešní době je proto pro GASK klíčový výběr kvalitního současného umění, které bude schopno oslovovat veřejnost i v budoucnu. Díky tomuto přístupu vzniká v galerii pluralitní mozaika výtvarné scény posledních let, která důsledně opisuje její dynamiku i rozrůzněnost.

Tento koncept je jasně viditelný i ve stálé expozici galerie, která nese název Stav mysli/ Za obrazem. Díla jsou zde řazena poněkud netradičně. Východiskem expozice jsou totiž tematické dvojice, které mají různé vzájemné vztahy a ke kterým se vystavená díla vztahují. Tyto dvojice se mohou doplňovat nebo být protichůdné, každopádně vytváří jakýsi „polemický prostor“ mezi dvěma polohami interpretace. Spolu s výtvarným prožitkem z vystavených děl dotvářejí náladu jednotlivých prostorů krátké citáty či aforismy, sloužící jako textové pojednání daného tematického okruhu. Prostředí tak návštěvníky vybízí k zamyšlení a k formulování otázek, na něž je v současnosti potřeba hledat odpovědi.

Stálá expozice Stav mysli / Za obrazem – Obměny a intervence.

Galerie disponuje osmi různorodými výstavními prostory, které dokážou pojmout rozsáhlé projekty i menší výstavy české i mezinárodní scény. GASK si navíc zakládá na rovném přístupu ke kultuře a vzdělání a otevírá své dveře návštěvníkům všech věkových i společenských skupin. Použitím názvu jednoho z bývalých projektů galerie můžeme říct, že se zkrátka jedná o Umění spojení, což je bez diskuse jedním z nejdůležitějších úkolů umění a kultury vůbec.

Europa Jagellonica, umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců.

GASK online

GASK můžete nyní navštívit i on-line! Na jejich sociálních sítích najdete edukativně prezentovanou sbírku i lektorský program Spolu ve stavu nouze, který je určen pro rodiče s dětmi. Mimo to si můžete virtuálně projít uplynulé výstavy, některé i s komentářem kurátorů. Galerii sledujte na Facebooku a na Instagramu jako @galeriegask.

Galerie opět otvírá 12.5.2020!

K vidění bude prodloužená výstava Jiřího Trnky, kterou můžete navštívit do konce června. Dále potom výstava Artikl / Sedm let s uměním, výstava Jaroslavy Severové či projekt Srdce velkoměsta II.

Více informací najdete na webu.