Jak dále v Německu?

Včera se konala v Bundeskanzleramt konference, na kterou Angela Merkel pozvala všech 16 ministerprezidentů spolkových zemí. Snahou bylo sjednotit rozdílná protikoronová nařízení, která v každé spolkové zemi platí jinak.

Celorepublikově byly zavedeny kvóty počtu nakažených, při kterých se zpřísňují opatření. V ostatních postupech však země rozhodují i nadále individuálně, obzvlášť v problematické otázce tzv. Beherberungsverbot – zákazu ubytování cestujících z rizikových oblastí v jednotlivých spolkových zemích.

Jak se zdá, ani soudy nejsou s nařízeními zajedno. Správní soud v Bádensku-Württembersku svým dnešním rozhodnutím vyhověl naléhavé žádosti proti zákazu ubytování v jiné spolkové zemi. (Žadatel pochází ze Severního Porýní-Vestfálska si rezervoval dovolenou v okrese Ravensburg.) Dokonce i Robert Koch Institut se dnes vyslovil proti tomuto nařízení, protože musí být zbytečně testováno mnoho zdravých lidí, a testovací kapacity jsou tak blokovány.

Na závěr tiskové konference Angela Merkel pronesla: 

Was der Gesundheit dient, dient auch dem wirtschaftlichen Ablauf. / To, co slouží zdraví, slouží také ekonomickému procesu.

Téměř filozofická věta nabízí hodně interpretací. Znamená to, že když se všichni uzavřeme doma a budeme chránit své zdraví, posloužíme ekonomickému procesu? Anebo když zavřeme jen některé podniky, například restaurace, posloužíme taky? Počkejme, jaké další hlasy k této větě ještě uslyšíme… 

Německo sjednotil pád zdi, ale rozděluje ho uprchlická krize. Dnes tento proces ještě více prohlubuje korona. Pro a kontra jsou žhavá témata, která vytvořila nejen v Německu tábory s často velmi protichůdnými názory. Jsou si politici a úředníci, kteří nás každodenně svazují dalšími zákony a nařízeními vědomi, co mnohé z nich znamenají pro “obyčejného” podnikatele a živnostníka? Umějí se lidé, kteří mají zaručený plat, neznají slovo snížení nebo dokonce výpadek platu, mají zajištěný důchod a vědí, že nemůžou být z práce vyhozeni, vcítit do situace těch, kteří s nasazením všeho co mají, vybudovali podnik či živnost a je na nich často závislá nejen vlastní rodina, ale nesou sociální zodpovědnost i za rodiny svých zaměstnanců? O pevné pracovní době nemluvě, stejně jako o stanovené době dovolené. Vědí, co znamená přijít ráno do práce a na dveřích mít shora nařízenou nálepku “zavřeno”?

Jestli toto všechno pro ně není cizí, doporučuji založit “Fond Dobrého Svědomí”. Tady každý z nich může dobrovolně přispět na pomoc těm, kteří nemůžou na základě platných nařízení svou obživu vykonávat a jsou závislí na podpůrných státních programech – opět z daní poplatníků.

Koronová epidemie je velmi vážná věc, která postihla téměř celý svět a jak se zdá, bude nás provázet ještě dlouhou dobu. Názory mnoha lidí na možná řešení se někdy hluboce rozcházejí. Není divu, vždyť kdo prošel onemocněním nebo má ve svém okolí případy těžkého průběhu či následků, se bude dívat na řešení situace jinak než někdo, kdo tyto zkušenosti nemá.

Přesto je mnoho ekonomů zděšeno jednostranností, s níž vláda pracuje. Čísla Robert Koch Institutu RKI jsou jediným ukazatelem pro ovládání největší ekonomiky v Evropě.

Ke slovu se hlásí i ochránci práva. Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, 2002-2010 prezident Spolkového ústavního soudu, ve Frankfurter Allgemeine Zeitung kritizuje vládu, že ke přijatým opatřením není oprávněna. Podle principu dělby moci je pouze parlament oprávněn zasáhnout do základních práv občanů. Vláda však učinila rozhodnutí, které parlament neschválil. 

I kruhy předních lékařů se na stále se zpřísňující rozhodnutí z Berlína dívají s údivem. Andreas Gassen, předseda představenstva Národní asociace lékařského zdravotního pojištění, považuje předkládané výstrahy za lékařsky neospravedlnitelné. Pro „Neue Osnabrücker Zeitung“ řekl: „Musíme přestat zírat na počet nových infekcí jako králík na hada a vytvářet falešný poplach. I 10 000 infekcí denně by nebylo žádným dramatem, pokud by vážně onemocněl pouze jeden z 1 000, jak pozorujeme v současné době.”

Gassen připomněl, že na jaře došlo u 4 000 nových pacientů každý den až ke 150 úmrtím na koronu. Nyní je tato míra úmrtnosti jednomístná. „Dokud tento poměr zůstane, nové infekce v pětimístném rozsahu jsou stěží relevantní.” Přetížení zdravotního systému podle jeho úsudku nelze očekávat ani na podzim, ani v zimě. 

Inter arma silent musae, o tom se už přesvědčila řada umělců. Rebelka a hudební ikona Nena, dnes zveřejnila post, ve kterém udělila radu z jejího světa: „Nenechávám se vtáhnout do temnoty hypnotizované strachem. Strach není dobrý rádce.” Možná, že se ještě pořád nechává nést jejími 99 Luftballons. Trochu lehkosti by nám také nezaškodilo.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Plánujte a sklízejte na Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Výstavy, komentované prohlídky napříč čtyřmi desítkami galerií, muzeí, aukčních síní i v nové galerii pod širým nebem. To je Mezinárodní festival vizuálního umění Prague Art Week 23, který bude v Praze probíhat od 21. do 24.

Aktuálně na německém webu

Planen und ernten Sie auf der Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Ausstellungen, Führungen durch vierzig Galerien, Museen, Auktionshäuser und eine neue Open-Air-Galerie. Das ist das internationale Festival der bildenden Kunst „Prague Art Week 23“, das vom 21. bis 24. September in Prag stattfinden wird. Die Besucher