Linka do světa umění

Oblíbenými uměleckými výtvory se nemusíte obklopovat pouze doma. Současné umění má své místo i ve firemním prostoru. Hovoří zakladatelé společnosti Art Lines Martin Valach a Ondřej Škarka.

Co bylo hlavním impulzem pro vznik Art Lines?

Martin: Platforma vznikla z jednoznačného nedostatku art consultingu na českém trhu. Fungují zde galeristé nebo art dealeři, ti se však zabývají primárně tím, aby prodali díla umělců, které zastupují. Prakticky se tu ale nevyskytovala služba, která by zastupovala klienta. Zájemce o umění, který si chce vybrat dílo správně. Tedy tak, aby mělo uměleckou kvalitu, aby korespondovalo s jeho zájmy a prostorem, ve kterém se pohybuje, a mělo jistou investiční hodnotu. a to vše za přiměřenou, odpovídající cenu.

Ondřej: Vycházíme z vlastní zkušenosti milovníků a sběratelů umění. Při cestách po světě jsme vnímali, že tato služba existuje, zde nám však chyběla. a ukazuje se, že nejen nám.

 

„Linky“, které máte v názvu, jsou symbolem vzájemného prolínání?
Ondřej: Jedná se o různá propojení napříč uměleckou komunitou, o linie mezi výtvarnými styly, směry či technikami. Máme úspěšnou „sochařskou linku“ (festival Sculpture Line), otevíráme „sklářskou linku“ (projekt Glass Line), přicházejí za námi odborníci, kurátoři, rozvíjíme spolupráci s umělci, a to i v mezinárodním kontextu. Zabýváme se širokým spektrem činností, včetně konzultačních a filantropických.
Martin: Výtvarné umění má celou řadu podob. Významným tématem je pro nás např. ateliérové sklo. To je mimochodem zajímavý paradox: Čechy jsou na jednu stranu sklářská velmoc, ale zároveň málokdo tuší, jaké jsou v tomto oboru disciplíny, co vše lze se sklem dělat, jaké krásné věci u nás vznikají.

 

Mění se postoj veřejnosti / společnosti k současnému umění?
Martin: Naše země prochází ekonomicky šťastným obdobím. Každá taková fáze s sebou přináší i nárůst zájmu o umění. Lidé se uměním více obklopují, více nakupují, věnují mu více pozornosti.

 

Rozhodnutí o nákupu uměleckého díla může být docela oříškem…
Martin: Někdy se určité dílo zájemcům líbí a chtějí si ho koupit, chtějí ho vlastnit. Firmy nicméně často využívají spíše možnosti pronájmu. Chtějí si nejprve vyzkoušet umístění, působení díla, námi doporučenou selekci nechávají v daném prostoru fungovat a teprve poté uskuteční nákup. Anebo pronajatá díla v určitém časovém intervalu obměňují, čímž dodávají kancelářím stále novou energii, nový pocit pro klienty, kteří jsou při opětovné návštěvě znovu příjemně překvapováni.

 

Jak důležitý tedy je výběr konkrétního díla?
Martin: Absolutně zásadní. Dílo může (a mělo by) podpořit zájmy a doplnit osobnost svého majitele. Je to hledisko, které podvědomě ovlivňuje pocity a chování klientů i zaměstnanců. Budu-li mít v právnické firmě dynamické obrazy plné ostrých linií, pak bez ohledu na mé vlastní preference to na klienty nemusí působit dobře. Estetika prostoru je velmi důležitá. Ať už se jedná o obraz, sochu nebo sklo, zastáváme názor, že každý by si měl v rámci zvoleného mixu přijít na své. Klíčem je dobře promyšlená pestrost.

Ondřej: Umění, které člověka obklopuje, má jednoznačný dopad na psychiku. Existují studie, které zkoumají proměnu chování při umístění určitého díla např. do veřejného prostoru. Snížení kriminality v lokalitě, kultivace komunity. Stejné je to i v kancelářích, od recepce až po reprezentativní prostory. Než připravíme vlastní selekci, sledujeme chod firmy, poznáváme její filozofii, hovoříme se zaměstnanci i s vedením, zjišťujeme, co potřebují, jaká atmosféra je pro ně klíčová. a následný výběr přizpůsobíme všem těmto aspektům.

 

Správná firma by tudíž měla mít svého artového experta.
Ondřej: Pro marketingové a PR aktivity si firmy najímají experty standardně. Dopad umění ve firemním prostoru je neméně důležitý, tudíž je jedině správné i pro tuto oblast prezentace využít služeb profesionálů. Pokud se v něčem chování firem mění, pak právě v tomto. Kvalita výběru je stále zásadnějším parametrem. Lidé se ve svém pracovním prostředí chtějí cítit dobře, umění dokresluje příběh jejich firmy. Je to svým způsobem vizitka.

www.artlines.cz

Autor Filip Tomášek

Mohlo by vás zajímat

Přečtěte si

Řezbářským uměním českých betlémářů se chlubil i komunistický režim

Betlémy zdobí v čase vánočním domácnosti a svatostánky po celém světě. Ve světě se tento fenomén datuje do osmého století. Jejich rozšíření přišlo do českých zemí o tisíc let později, sahá až na přelom 17. a 18. století. Které betlémy jsou tedy v Čechách a na Moravě, nejstarší, technicky nejdokonalejší a také největší?

Nejčtenější v kategorii Business