Německý bojovník proti českému monopolu – Petr Hradil 

V Česku – na rozdíl od mnohých dalších zemí EU – zajišťuje sběr tříděného odpadu jediná firma. V Německu je jich hned deset. Tento nestandardní stav hodlá změnit Němec s českými kořeny podnikající v ČR Petr Hradil, výkonný ředitel startupové společnosti Eko-dual.

🇩🇪 Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen: Deutscher Kämpfer gegen das
tschechische Monopol – Peter Hradil

„Poplatky vybírané od producentů obalů by již dnes měly stačit na stoprocentní financování svozu a dotřiďování, což se ale kvůli neefektivitě monopolu neděje a část nákladů na třídění hradí nadále obce,“ kritizuje Petr Hradil, šéf společnosti Eko-dual, která si nárok na poskytování konkurenční služby hodlá prosadit u soudu. 

Na jaké překážky narážíte při prosazování konkurenční služby sběru tříděného odpadu? 

Ministerstvo životního prostředí žádnému žadateli kromě Eko-kom neudělilo autorizaci – namítali, že síť sběrných míst není dostatečně hustá. Jaký počet by považovalo za dostačující, ale odmítlo upřesnit. Ministerstvo např. také po naší společnosti požadovalo, aby uzavřela smlouvu s Eko-kom (tj. svým konkurentem) o „koordinaci“ – ten však žádnou takovou povinnost nemá. Po podání žádosti trvalo ministerstvu sto dnů, než tento požadavek vzneslo,
a dalších pět měsíců, než se tento požadavek podařilo v rozkladu zrušit. Mezitím ministerstvo pracovalo na novele zákona o obalech, která zakotvila faktický monopol Eko-kom. 

Práva na provozování konkurenční služby se chcete domoci soudně. Jak? 

Budeme namítat, že přístup ministerstva je v rozporu s právem Evropské unie, zejména příslušnými obalovými směrnicemi a právem hospodářské soutěže. 

Systém, který testujete, předpokládá rozmístění sběrných kontejnerů na parkovištích hypermarketů. V čem to má být výhodné?

Řada spotřebitelů nemá kontejnery na tříděný odpad v blízkosti svého domu, zejména v menších obcích. Naším cílem je využít jejich cesty do supermarketu. V testovacím provozu se ukázalo, že pokud spotřebitelé vezou tříděný odpad autem, dbají více na třídění. 

Argumentujete, že váš doplňkový systém s kontejnery na parkovištích 11 supermarketů slouží k ochraně životního prostředí. V jakém ohledu? 

Je samozřejmě efektivnější svážet těžkým autem tříděný odpad ve větších objemech od nákupních center než v menších objemech z jednotlivých obcí. Předpokládáme, že do obcí by mohla odpadová auta zajíždět méně, čímž by se ušetřilo na nákladech i emisích.

Češi třídí 70 procent odpadu, ale jen třetina z toho směřuje k recyklaci, zatímco zbytek slouží jako palivo. Jak to lze změnit?

Navrhli jsme systém tzv. ekomodulace. Výrobci lépe recyklovatelných obalů by odváděli nižší poplatky do systému, což by v důsledku usnadnilo recyklaci. Autorizovaná osoba by měla být odpovědná nejen za svoz a dotřídění, ale také za podporu recyklace. Výrobci obalů tedy prostřednictvím autorizovaných osob (jako je Eko-dual) uhradí i to, že se z obalů vytvoří dále využitelný materiál, tzv. recyklát.

Aktuálně na českém webu

Děti z KIDS Company Praha objevují umění 

       ·   04.06.2024
🇩🇪 Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen: Kinder von KIDS Company Prag entdecken Kunst Nejdůležitějším posláním KIDS Company Praha je dvojjazyčná výchova. Probíhá během celého dne tzv. imerzní metodou, kdy s dětmi komunikují češti…

Aktuálně na německém webu

Kinder von KIDS Company Prag entdecken Kunst

       ·   04.06.2024
Die zweistöckige gelbe Villa in der ruhigen Straße Hradešínská im Prager Stadtteil Vinohrady ist schon von weitem zu sehen. Gerade dort siedelt der tschechisch-deutsche Kindergarten KIDS Company Prag, der vor neunzehn Jahren von Markéta Frank