Ředitel hasičů: Lidé se umí semknout a pomáhat si

Mezi největší hrdiny patří v současnosti nejen nemocniční personál, policie a vojáci, ale také hasiči, kteří se usilovně snaží pomoci v této koronavirem sužované době. Jak se změnila jejich práce v době karantény, co jim schází a jak můžeme pomoci my jim? Na to nám odpověděl brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, ředitel Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Co se vám v poslední době honí hlavou?

V hlavě mám samozřejmě spoustu myšlenek pracovních i osobních. V práci se snažíme reagovat na vývoj, a hlavně ho předvídat. Sledovali jsme šíření nemoci ve světě i v Evropě a předem jsme připravili plán, podle kterého postupujeme. Současná situace náš sbor omezuje v řadě do nedávna běžných činností a fungovat musíme. Teď je taková hektičtější doba.

Jak se změnila běžná práce hasičů v době karantény?

Běžná práce zásahových hasičů se změnila z pohledu použití ochranných prostředků i v dříve bezpečném prostředí a v taktických postupech a rozhodovacích procesech velitelů, kteří musí velmi pečlivě posuzovat riziko. Velký vliv mají mimořádná opatření také na chod dalších součástí hasičského sboru. Klíčovým úkolem hasičů je dozor při dodržování podmínek požární prevence. V této oblasti jsme se zaměřili především na elektronickou komunikaci s vnějším světem. Obdobně pracují i naše další důležité úseky jako je personalistika a ekonomika.

Co vás na stávající situaci nejvíce dokáže rozčílit?

I v normální době se snažím být klidný a nenechat se rozčilovat. Když nesete zodpovědnost za Hasičský záchranný sbor, je zásadní nenechat se příliš ovlivnit emocemi. Emoce ale samozřejmě mám jako každý člověk, jen si nemohu moc dovolit nosit si je do práce. To, co mě obecně občas rozzlobí, je, když lidi nepřemýšlí.

Obracejí se teď lidé na hasiče s jinými problémy, než na které jsou zvyklí?

Trochu se změnila skladba mimořádných událostí, které musíme řešit ve smyslu větší četnosti dekontaminace, nebo desinfekce prostor spojených s pomocí občanům jako jsou zdravotnická zařízení, nebo nemocnice. Spolupracujeme se Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy při desinfekci odběrových vozidel a personálu, který odběry provádí. Postavili jsme přístřešky a týlový kontejner ve vybraných nemocnicích, kde probíhají odběry. Pomáháme s dovozem a distribucí ochranných prostředků a desinfekce. Zároveň ale v Praze dál dochází k požárům, dopravním nehodám a dalším mimořádným událostem, které musí hasiči řešit. Tady jsme spolu s městskými částmi, které zřizují dobrovolné jednotky, nastavili systém pohotovostí pro pokrytí území města hasičskými jednotkami.

Jak mohou lidé hasičům v současné době pomoci? Nebo čím jim mohou ulehčit práci?

Přihlásilo se nám velké množství firem a dodaly nám nápoje i potraviny. V normální době si hasiči nosí do práce svoje jídlo a tato pomoc je proto velmi cenná.  Dostali jsme i ručně šité roušky. Rádi bychom za to všem poděkovali.

Zdeněk Pohlreich a jeho kuchaři dováží jídlo do stanice HZS. Zdroj: Facebook.

Zaujalo vás v poslední době něco pozitivního?

Ano, lidé se umí semknout a pomáhat si navzájem. Tohle my v České republice v těžkých časech umíme.

Čím se odreagováváte od současné situace?

Když přijedu večer domů, tak si čtu. Pěkně se tím dá odpojit od světa.

Co byste vzkázal lidem?

Vydržte, buďte k sobě vlídní, bude to dobrý. A tu soudržnost si udržme i v dobrých časech.

Brig. gen. Ing. Roman Hlinovský je český hasič, od roku 2015 ředitel Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. 28. října 2015 byl prezidentem republiky jmenován do hodnosti brigádního generála. Roman Hlinovský je absolventem Vysoké školy báňské v oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.

Foto: HZS ČR

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Děti z KIDS Company Praha objevují umění 

       ·   04.06.2024
🇩🇪 Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen: Kinder von KIDS Company Prag entdecken Kunst Nejdůležitějším posláním KIDS Company Praha je dvojjazyčná výchova. Probíhá během celého dne tzv. imerzní metodou, kdy s dětmi komunikují češti…

Aktuálně na německém webu

Kinder von KIDS Company Prag entdecken Kunst

       ·   04.06.2024
Die zweistöckige gelbe Villa in der ruhigen Straße Hradešínská im Prager Stadtteil Vinohrady ist schon von weitem zu sehen. Gerade dort siedelt der tschechisch-deutsche Kindergarten KIDS Company Prag, der vor neunzehn Jahren von Markéta Frank