#restartpodnikani Nadace Dobrý Anděl pomáhá těm, co bojují o život. To je ve skutečnosti krize!

„Společnost dostala neuvěřitelnou příležitost zastavit se a zamyslet,“ bilancuje dosavadní situaci Šárka Procházková, žena, která věří v léčbu smíchem. Možná to celé, v souvislostech práce, kterou dělá, vidí trochu z jiného úhlu pohledu. Proč? Protože je výkonnou ředitelkou nadace Dobrý anděl – nadace, která pomáhá onkologickým pacientům.

Šárka Procházková.

Co je účelem nadace Dobrý anděl?

Účelem nadace Dobrý anděl je propojit dárce s rodinami, které se vlivem vážné nemoci některého ze členů rodiny ocitly v těžké životní situaci. U rodičů se jedná o onkologické onemocnění, u dětí vedle onkologické diagnózy pomáhají Dobří andělé i v případě jiných velmi vážných, často nevyléčitelných onemocnění. Jedná se například o nemoc motýlích křídel, metabolické poruchy, svalovou dystrofii, dětskou mozkovou obrnu, vzácné syndromy a mnoho dalších. Léčba závažných onemocnění je dlouhodobá a velmi náročná po psychické, fyzické i finanční stránce. S pomocí Dobrých andělů se snažíme rodinám tuto těžkou situaci zmírnit alespoň po stránce finanční, aby se rodina mohla plně soustředit na léčbu.

Jak dlouho je vaše nadace na tuzemském trhu a kolik „andělů“ za tu dobu objevila?

Letos v listopadu budeme slavit 9. Andělské narozeniny. V současné době registrujeme více než 74 tisíc Dobrých andělů, kteří celkově pomohli již přes osmi tisícům rodin. Zajímavé je, že dárci i příjemci pomoci jsou v podstatě rovnoměrně rozmístěni po celé republice. Je to naprosto úžasné číslo, za které jsme nesmírně vděční. Kolik kde žije Dobrých andělů se může každý podívat prostřednictvím mapy Dobrých andělů. Uvidíte, kolik vašich sousedů ze stejného města nebo obce je zapojeno.

Foto: Facebook / Dobrý anděl.

Jak ovlivnila vaše aktivity koronakrize? Museli jste změnit skladbu služeb či celkovou strategii?

Hlavním a jediným naším posláním je pravidelné přerozdělování finančních příspěvků do posledního haléře. Celý systém funguje na měsíční bázi. Od prvního dne v měsíci do posledního střádáme veškeré dary od Dobrých andělů, které poslední den sečteme a vydělíme počtem rodin. Každá rodina tak dostává stejně vysokou částku, protože bychom si nikdy netroufli hodnotit, které onemocnění je těžší než jiné. A my každý měsíc čili 12x do roka začínáme s nulou na účtu. V tomto ohledu jsme v průběhu koronakrize neměnili nic. Ze dne na den jsme přenastavili procesy tak, abychom mohli fungovat bezpečně s ohledem na zdraví našeho malého týmu a zároveň dodrželi všechna pravidla a principy směrem k příjemcům pomoci a dárcům. Věděli jsme, že finanční pomoc budou rodiny potřebovat ještě naléhavěji než kdy dříve. Obrovské poděkování patří Dobrým andělům, kteří nás podporovali i v nejisté „koronadobě“. Někteří dárci samozřejmě museli své dary zrušit nebo pozastavit, protože se sami ocitli ve složité situaci. Naopak se ale našlo mnoho Dobrých andělů, kteří nám psali: „Kdy jindy pomáhat než nyní.“ Průměrná výše příspěvku činí 295 Kč a máme mnoho dárců, kteří pomáhají i nižší pravidelnou částkou. Pravděpodobně to je důvod, proč i v období pandemie své příspěvky rodinám posílali bez přerušení.

Takže žádné zásadní změny neprobíhaly?

Naštěstí jsme nemuseli propouštět ani jinak redukovat. Jen jsme posunuli o měsíc nástupy dvou nových kolegyň a učili se zaškolovat do online prostředí. Byli jsme opatrní s plánovanými výdaji, ale to jsme vždy, takže vlastně žádná radikální změna. Držíme výkonnost kolem 3,5 %.

Myslíte si, že koronakrize nějakým způsobem ovlivnila vnímání společnosti co do vztahu k sociálnímu smýšlení?

Určitě ovlivnila, ale jak, to se teprve ukáže v delším časovém horizontu. Já jsem optimista. Samozřejmě jsem zaznamenala příběhy pozitivních pacientů, ke kterým se okolí chovalo naprosto nepochopitelně nenávistně. Na druhou stranu kolem naší nadace bylo obrovské množství lidí, spolků a firem nabízející pomoc nad rámec svých finančních příspěvků. Například zavřená autopůjčovna nám nabídla zdarma zapůjčení aut, aby se pacienti nemuseli k lékařům dopravovat MHD. Sešlo se u nás mnoho roušek, respirátorů, dezinfekcí a dalších hygienických potřeb, které jsme distribuovali tam, kde se jich nedostávalo. Bylo tomu však i naopak. Mnoho našich příjemců pomoci šilo roušky, které nám posílali a měli obrovskou radost, že mohou být také užiteční.

Není koronakrize něčím, co společnost potřebovala, aby si srovnala své priority?

Mnohem raději bych byla, kdybychom si uměli srovnat priority i bez špatných zkušeností a zážitků. Netroufám si hodnotit celou společnost, ale třeba od našich rodin, kterým pomáhají Dobří andělé, často slýcháme, že vážné onemocnění změnilo jejich životní hodnoty a postoje. To, že se jim život obrátil vzhůru nohama, nebývá prosté klišé. Řekla bych, že největší změna je kolem času. Kolik, jak a s kým člověk tráví čas. S tím nám koronakrize určitě mohla „pomoci“. Uvidíme ale, jak dlouho nám to vydrží…

Na co se nyní vaše nadace zaměří a jak vám může člověk pomoci?

S Dobrým andělem zůstáváme konzistentní a transparentní, znamená to, že i nadále podporujeme rodiny pravidelnými finančními příspěvky. Pomocí pro nás je, když se člověk rozhodne pomáhat, a těší nás, když má ze své pomoci radost každý měsíc. Stačí se zaregistrovat na stránkách nadace a začít pomáhat libovolnou částkou.

Co vnímáte na koronakrizi pozitivního? Pro Dobrého Anděla, pro společnost a pro vás osobně?

Myslím si, že jsme většinově byli nuceni zpomalit. Ubrat na tempu. Naučit se trávit více času se svými blízkými. Vlastně jsme dostali neuvěřitelnou příležitost zastavit se a zamyslet. To se mnoha lidem v běžném pracovním nasazení často nepodaří. Jak s tím naložíme, je jen na nás. Držím nám palce…

Více najdete zde.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,