#restartpodnikani / PODPORY V ČESKU – Firmy sobě

Iniciativa Firmy sobě, která vznikla díky Martinovi Pejšovi z Creative Dock, sdružuje v této chvíli přes 8800 malých a středních podniků, které se cítí znevýhodněny při žádostech o státní podporu.

Jste iniciátorem výzvy Firmy/sobě. Jak rychlá byla cesta od prvotního impulzu k více než osmi tisícům zapojeným firmám?  

V zahraničních pobočkách Creative Docku jsme viděli, jak funguje státní pomoc v jiných zemích a chtěli jsme na tuto skutečnost upozornit příslušné místní orgány. Aby náš hlas byl slyšet, začali jsme okamžitě sdružovat ostatní české firmy. Cílem bylo jednat o konkrétních krocích státní pomoci, které budou mít nějaký reálný dopad. Sdružit dostatečný počet firem nám trvalo zhruba dva měsíce. 

Jak moc je pro vás důležitá komunikace s přihlášenými firmami a jaký je společný cíl této komunity?

Komunikace je pro nás prvořadá. Snažíme se být se všemi zapojenými subjekty v kontaktu každý týden prostřednictvím newsletteru. A díky našim ambasadorům, kteří reprezentují jednotlivá odvětví, jsme také v okamžitém spojení přes WhatsApp. 

Foto: Facebook / FirmySobě.

Jakým způsobem si mohou firmy v této komunitě pomoci navzájem?

Na začátku koronavirové krize mohly firmy sdílet své poznatky a nápady, jak přenést své podnikání do online prostředí, nebo jak se přeorientovat na nový model podnikání. Po opadnutí počáteční nejistoty začali podnikatelé v rámci komunity nacházet i klienty a partnery, a my jsme začali firmy aktivně propojovat. 

Soustředili jste se na drobné firmy a živnostníky. Co je pro takové podnikatele typické a jaké problémy řeší v této době nejčastěji?  

Firmy na naší platformě spojuje velikost. Nejsou tak velké jako ostatní firmy, nemají vlastní právní oddělení, a tím pádem je pro ně často časově i administrativně složité zažádat si o některou ze státních podpor. 

Co konkrétně podle vašeho názoru může těmto firmám nejvíce pomoci?

Stejné tržní chování, jaké bylo před pandemií. Není dobré spotřebitele držet ve strachu. To samé platí, jestli se situace na podzim zase zhorší. Je potřeba mít jasný a srozumitelný plán, co a jak dělat. Také je důležité takový plán přednést. 

Vnímáte to tak, že podpora státu je nedostatečná, případně že byly provedeny i chybné kroky?

Ve srovnání s některými evropskými zeměmi byla podpora skutečně nedostatečná. My ten deficit spatřujeme zejména v oblasti slíbené a realizované firemní pomoci. K 3. 8. 2020 bylo vyplaceno 120,5 miliardy korun. Slíbená pomoc přitom dosahovala 1 190 miliard. To znamená, že reálně jsme se dostali na nějakých 10 % vyplacené pomoci. 

Máte tým odborníků, kteří zažili krizi v devadesátých letech. Jaké řešení vidí oni? 

Řešením bylo ihned podpořit subjekty, které o podporu žádaly. Hodnotit se mělo až po pandemii. V současnosti vidíme řešení v investicích a inovačních projektech. 

Okolní země své malé lokální podnikatele podporují v daleko větším měřítku. Zmínil jste, že je ovšem nejvíce potřeba, aby se lidé vrátili k tržnímu chování. Jakým způsobem myslíte, že by bylo vhodné motivovat spotřebitele?  

Rozhodně si nemyslím, že to vyřeší některá z předražených mediálních kampaní. (úsměv) Návrat k tržnímu chování je pro nás prioritou. Co máte ale dělat, když vám zavřeli obchod? V té chvíli je potřeba podpořit konkrétního podnikatele. Po uplynutí restrikcí se můžeme postupně vrátit k tržnímu chování. Je ale dobré postupovat konstruktivně a sdílet informace o tom, která opatření budou zavedena při konkrétních denních počtech nakažených, tak aby spotřebitelé a podnikatelé věděli, co očekávat. 

Mnoho lidí, kteří díky krizi začali přemýšlet jinak, začalo uvažovat i nad tím, jak zachránit svůj oblíbený lokální podnik, nebo se navzdory situaci rozhodli rozjet své vlastní podnikání. Jaká může být jejich role ve vaší iniciativě? 

Naše iniciativa je tu pro každého, kdo se chce aktivně připojit a využívat nás jako prostředníky, kteří dokáží jednat s příslušnými vládními aparáty a předávat jim nápady od podnikatelů. Proto jsme se stali členy think-tanku, kde budeme diskutovat nad podporou SME subjektů, jejich přidané hodnotě pro český průmysl, podnikavosti a akvizici nových nástrojů pro podporu tvůrčích procesů. 

Jak pracujete s nápady na záchranu české ekonomiky, které se k vám dostanou?

Creative Dock patří mezi největší evropské company buildery. To znamená, že stavíme firmy, nejčastěji pro velké klienty, ale některé také stavíme interně, jako například zdravé pojištění Mutumutu. U nových nápadů se snažíme vyhodnotit, jaký budou mít dopad a také jak jsou časově náročné na realizaci. Z takových nápadů jsme již realizovali projekt We Are Safe a teď vytváříme P2P platformu zaměřenou na zajištění likvidity pro podnikatele. 

Jakou roli hrají v projektu oboroví ambasadoři?

Oboroví ambasadoři nám dokázali zprostředkovávat informace ze sektorů, ve kterých podnikají, a my jsme tak mohli daleko lépe komunikovat s vládními úředníky. Nechtěli jsme řešit problémy pouze z jednoho sektoru, ale sdružit asociace a ambasadory a stát se tak nástrojem pro efektivní komunikaci s ministry. Zároveň chceme z trhu sbírat podněty, jak aktivně pomoci, a také realizovat nápady, které zvládneme sami. 

Stojíte také za projektem, který by měl umožnit, aby lidé půjčovali peníze firmám na podobném principu, jako funguje Zonky.     

Tento projekt se zrodil z hledání nápadu, který by dokázal zachránit českou ekonomiku. Firmy potřebovaly likviditu a některé banky jim nechtěly půjčit, protože firmy neměly dostatečný obrat nebo v minulých letech investovaly. Proto se snažíme vytvořit produkt, který by fungoval na principu P2P s tím, že na straně půjčujícího by byly fyzické osoby a půjčovalo by se firmám. Tak bychom totiž dokázali vyřešit dva problémy najednou. Jednak pomůžeme investorům zhodnocovat peníze, které se v současné době na účtech v bankách neúročí, a zároveň bychom firmám nabídli jednoduchou, rychlou službu s atraktivním úrokem. O vývoji a spuštění platformy budeme dále informovat členy skupiny Firmy/sobě. 

Co je pro vás osobně v této chvíli nejdůležitější?

Důležité je najít v krizi příležitost pro další rozvoj Creative Docku po Evropě, protože pandemie Covid-19 přinesla digitalizační vlnu, která nám hraje do karet. Tuto skutečnost již dnes můžeme potvrdit.

Více najdete zde.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,