The Duck: Zneklidňující dialog tradiční malby a videoinstalací

Jak lze v dnešní době chápat techniku malby? Co skrze ni současní autoři vlastně divákům předávají? A do jaké míry ještě malba dokumentuje reálný svět kolem nás? Toto jsou otázky, které vám možná přijdou na mysl, když navštívíte aktuální výstavu Michaël Borremans The Duck v Galerii Rudolfinum.

Michaël Borremans, Ďáblovy šaty III, 2011. Foto: Peter Cox, Courtesy Zeno X Gallery, Antwerp

Michaël Borremans je belgický umělec, který se věnuje malbě a videoinstalacím. Jak sám říká, v malířské tvorbě se inspiruje zejména působivou technikou barokních umělců, avšak tematicky jsou jeho díla zcela odlišná – logicky. Jeho inovativní přístup k této klasické technice i náměty s prvky psychologie mu zajistily výrazné postavení na mezinárodní scéně, čemuž pomohla také jeho fascinace filmovými a fotografickými médii, kterou do svých maleb promítá. Borremansova tvorba by se neobešla bez schopnosti imaginace – jak ze strany autora, tak ze strany pozorovatele. Dále jeho dílem prostupuje téma násilí, neklidu i duchovna, avšak mnohdy s nádechem ironie.

Michaël Borremans, Red Hand, Green Hand, 2010. Foto: Peter Cox, Courtesy Zeno X Gallery, Antwerp.

The Duck. Foto: Martin Polák.

„Obrazy Michaëla Borremanse představují statické scény, které jsou ve skutečnosti klamnou reflexí autorovy fantazie. Způsob uchopení reality má mnohé společné s obrazovým světem holandské malby 17. a 18. století. Přestože se jeho obrazové náměty často pojí s latentně přítomným násilím, vynikají neobyčejnou krásou svého provedení,” uvádí kurátor výstavy a ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma. 

Michaël Borremans, Spáč, 2007-2008. Foto: Peter Cox, Courtesy Zeno X Gallery, Antwerp.

Michaël Borremans, Barevné kužely, 2019. Foto: Lieven Herreman.

Na výstavě je kromě cca třicítky autorových děl vůbec poprvé k vidění také trojice obrazů, kterou Borremans vytvořil cíleně pro Galerii Rudolfinum v roce 2019.

Pokud chcete do jednotlivých děl co nejlépe proniknout, udělat si ucelený obrázek o Borremansově tvorbě a možná si odpovědět na některou z výše položených otázek, doporučuji komentované prohlídky. Ta nejbližší proběhne už ve čtvrtek 25.6. v 18:00, kdy vás výstavou provede její kurátor Petr Nedoma. Dozvíte se, kdo jsou lidé, které autor na svých malbách zachycuje a snad i to, proč se výstava vlastně jmenuje The Duck.

Michaël Borremans, The Skirt (2), 2005. Foto: Peter Cox, Courtesy Zeno X Gallery, Antwerp.

Michaël Borremans, Anděl, 2013. Foto: Peter Cox, Courtesy Zeno X Gallery, Antwerp.

Začátkem července (2.7. od 18:00) potom proběhne komentovaná prohlídka s Petrem Vaňousem, historikem umění, kurátorem a autorem jednoho z textů v katalogu, který k výstavě Galerie Rudolfinum vydala. Můžete se těšit na širší kontext pojetí malby v digitální době, na odkazy, které lze v Borremansově tvorbě najít i na zajímavost spojení statických a pohyblivých obrazů, se kterými pracuje.

Michaël Borremans, Oheň ze slunce, 2017. Foto: Peter Cox, Courtesy Zeno X Gallery, Antwerp.

Michaël Borremans, Amy, 2017. Foto: Peter Cox, Courtesy Zeno X Gallery, Antwerp.

Vstup na výstavu i na všechny komentované prohlídky je volný. Výstava je prodloužena do 26.7.2020.

Více informací najdete zde.

Pohled do výstavy. Foto: Martin Polák.

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,