Ein, zwei, tři, čtyři… vítejte mezi dětmi ve spolku Bilingualis

Čtvrteční odpoledne, krátce před patnáctou hodinou to v Základní škole Korunovační na pražské Letné bzučí jako v úle. Na chodbách zní hatmatilka němčiny a češtiny, protože rodiče právě doprovázejí svoje bilingvní potomky na hodiny německého jazyka a kultury. Více než deset let je v Praze pořádá spolek Bilingualis, z. s.

🇩🇪 Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen: Ein, zwei, tři, čtyři… willkommen im Bilingualis-Kinderclub

Výuku němčiny pro děti iniciovala Barbara Vávra, která spolek Bilingualis založila a první roky vedla. „Já pocházím z Německa, můj manžel je Čech a u naší jednatelky Věry Kirschner, která patří od první chvíle do týmu Bilingualis, je to právě naopak,“ říká a úsměvem Barbara Vávra. „Tyto rodinné kombinace se v Praze vyskytují poměrně často. A my jsme si všimly, že se němčina v Praze zejména ve velmi mladém věku bohužel dostatečně nepropaguje.“ Barbařiny dvě dvojjazyčné děti navštěvovaly českou mateřskou školu a českou základní školu. Chtěla, aby se od útlého věku naučily dokonale česky a seznámily se s českou kulturou, protože její rodina je pevně zakotvená v Praze. Ryze německojazyčné nebo dvojjazyčné pražské školky tudíž nepřipadaly v úvahu. Obě dámy postrádaly německou kulturu a německé rituály, které formují život dítěte. Později přišlo na řadu čtení a psaní, a to během společného prožitku s ostatními dětmi. Stejnou potřebu zaznamenaly také u svých německo-českých přátel a o možnosti jazykové podpory v raném dětství pro dvojjazyčné děti se zajímaly v německých institucích.

Bilingualis pro bilingvní děti

Protože nic vhodného nenašly, rozvinuly myšlenku Bilingualis, která vznikla jako iniciativa podobně smýšlejících rodičů. Našly vhodné prostory, oslovily známé a další rodiče bilingvních dětí i německy hovořící učitelku. „Tehdy jsme přemýšlely, jak bychom legálně ukotvily naši činnost, protože jsme si musely pronajmout místnost a platit učitele. Proto jsme s Barbarou založily občanské sdružení. Začali jsme s mladou učitelkou z Německa, která se starala o naše dvě skupiny,“ vzpomíná si Věra Kirschner. Dodnes jsou všichni učitelé Bilingualis rodilí němečtí mluvčí. V každé skupině se starají maximálně o 12 dětí ve věku od 3 do 13 let, takže děti během výuky hodně a aktivně mluví. Učitelé vědí, jaké písničky děti v Německu zpívají, které knihy právě čtou a jaké roční rituály dítě provázejí v Německu. V tomto ohledu je učitelka Ramona Schulze pro spolek ideální volbou. Klavírist–ka a kvalifikovaná učitelka, matka tří bilingvních dětí je samozřejmě velice dobře obeznámena s tématem vícejazyčnosti v raném dětství.

Od myšlenky k realizaci

„Spolu jsme intenzivně pátraly po možnostech podpory našeho neziskového angažmá a zjistila jsem, že v České republice rané osvojování německého jazyka u bilingvních dětí naprosto chybí. Stávající nabídky jsou buď zaměřeny na německou menšinu v České republice, cílí na němčinu jako cizí jazyk, jsou nastaveny jako přeshraniční podpora nebo se s nimi začíná až v pubertě. Na trhu samozřejmě existují i soukromé nabídky, ale ty jsou často velmi drahé. Pro mnoho bilingvních rodičů je české vzdělávání prioritou také proto, že v zemi trvale žijí,“ objasňuje Barbara Vávra.

Barbara Vávra žije 17 let se svým českým manželem v Praze. Jejím nejnovějším projektem je založení německy mluvícího amatérského pěveckého sboru v Praze. Věra Kirschner vystudovala němčinu a historii. Pracovala pro Česko-německý fond budoucnosti v oblasti odškodňování obětí nacismu. Je čestnou členkou správní rady Nadace Hanse Krásy – Terezín a spoluzakladatelkou a dlouholetou jednatelkou Bilingualis, z. s. Má tří bilingvní děti ve věku 12 až 16 let. Nyní pracuje jako učitelka němčiny na pražském gymnáziu. Foto: Lucie Roškotová

První kurzy Bilingualis se konaly v mezinárodním knihkupectví Amadito v Praze na Smíchově. Poptávka se zvyšovala a mnozí rodiče měli dvě i více dětí, které bylo nejlépe učit paralelně nebo časově po sobě. „Dnes navštěvuje kurzy Bilingualis každý týden 65 dětí. Spolek má ve svém adresáři více než 300 pražských německy mluvících rodin a komunita se stále rozrůstá,“ informuje Věra Kirschner. Děti ve věku od tří do třinácti let se scházejí v pěti věkově odpovídajících skupinách. V německém prostředí tráví hodinu týdně. „Nabízíme doplňkovou výuku, která přirozeně nemůže nahradit školní výuku němčiny. Intenzivní hodina němčiny však může posílit porozumění vlastnímu jazyku,“ zdůrazňuje Barbara Vávra. Díky spolku Bilingualis se děti se svými vrstevníky dorozumívají výhradně německy. Doma německy komunikují většinou jen s jedním z rodičů, přičemž je pro ně němčina jazyk dospělých. „U nás prožívají německý jazyk v dětském kolektivu, hrají si, zpívají, slaví a sdílí společné zážitky,“ shrnuje Věra Kirschner. Některé rodiny, jako například Veroničina, se od začátku zapojily a do výuky spolku Bilingualis poslaly všechny svoje děti. „Pro mě je to jasný signál, že máme z kurzů pozitivní výstup a že trvale přispíváme k rozvoji německého jazyka v Praze,“ říká Barbara Vávra.

Spolek je od počátku soběstačný, speciální projekty jsou financovány ve spolupráci s partnery nebo z darů rodičů. Aby byla zajištěna vysoká kvalita výuky v malých skupinách, důraz se klade na kvalitní učitele a činnost spolku probíhá z velké části na dobrovolné bázi. „Na začátku bylo nasazení rodičů velké, protože jsme byli kamarádi a měli jsme zvládnutelný počet dětí. S rostoucím počtem se angažovanost snižuje, takže většina rodičů vnímá Bilingualis jen jako nabídku kurzů. Proto jsme se rozhodli najmout paní Kirschner jako manažerku, abychom zajistili kontinuitu. O nápady a poptávku po dalších projektech není nouze, ale dospěli jsme k bodu, kdy můžeme s našimi zdroji udržet současný stav, ale už ne spouštět další projekty,“ vysvětluje zakladatelka spolku Vávra.

Slavnosti a přátelství

Bilingualis pořádá během roku několik slavností, jako svatomartinský průvod s lampiony, koledami a prodejci košíkáři v parku Stromovka nebo vánoční večírek s tradičními německými koledami. Na konci školního roku se koná oslava, při které děti dostávají vysvědčení. O německo-českou zábavu se vždy postará klaun Bill N’ Gualis. Roman Horák připravuje pokaždé speciální program. Je maskotem sdružení a pozitivním příkladem, jak může osobní nasazení vykouzlit úsměv na dětské tváři. Akcí spolku Bilingualis se účastní také rodiny, jejichž příběhy jsou často navzájem překvapivě podobné. Přátelské vztahy podněcují osobní výměnu názorů na dvojjazyčnou výchovu dětí i život vícejazyčných rodin v zahraničí. 

Tento článek vyšel v pátém čísle tištěného magazínu N&N Czech-German Bookmag

Nejčtenější v nezařazených

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,