Fabularium

Tam, kde děti Čechů v Berlíně oživují mateřský jazyk

🇩🇪 Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen: Fabularium

Trojice českých umělkyň v Berlíně vede tvůrčí jazykovou dílnu pro děti. Malí potomci smíšených nebo českých párů v rámci workshopů Fabularia kreslí, zpívají i animují a při tom si zlepšují češtinu. Výsledkem je animovaný film dokončený v profesionální postprodukci. Do budoucna by lektorky rády přidaly i knižní publikaci a putovní výstavu po českých centrech.

Po roce koronaviru si trojice v Berlíně žijících kamarádek, hudebnice Eva Jamníková, spisovatelka Dora Kaprálová a filmová režisérka Nataša von Kopp uvědomily, že se spřátelené rodiny z jejich okolí úplně přestaly vídat. A rozhodly se, že tento důsledek pandemie napraví jazykovou tvůrčí dílnou.  

Mělo jít původně o výuku, ale do biflování vyjmenovaných slov ani gramatiky se zakládajícím lektorkám nechtělo. „Šlo nám o zájmovou skupinu, kde by se děti scházely a učily jazyk prostřednictvím hry, umělecké tvorby a s nimi spojených zážitků,“ popisuje poslání kulturního sdružení pro české děti v Berlíně houslistka a hudební pedagožka Eva Jamníková. 

Aktuálně s dětmi ve Fabulariu, jak lektorky svou platformu pro kreativní výuku nazvaly, vytvářejí s dětmi hravý animovaný film na téma Jana Amose Komenského. Na YouTube je ale už nyní možno zhlédnout jejich krátký animovaný film Bubáci a dušičky z podzimu loňského roku. V sérii krátkých animovaných příběhů věnované „bubákům“ ve filmu jedna z dívek představuje například „krvavého zajíce“. Malá tvůrkyně v příběhu s postavou hlodavce s dírou v uchu ujišťuje, že je to kamarád, který hodným lidem ne­ubližuje. Jiné dítě se soustředí na „kamarády bubáky, co žerou budovy v Německu“, a další vypráví příběh strašidla, které krade dětem hamburgery. Partu strašidel doplňuje i „bubák, co zabil všechny lidi v městečku
a pak mu chyběli kamarádi“. 

Zájem dětí o pohnutky jejich „bubáků“ není úplně náhodný a odráží další ambici, kterou Fabularium má. „Šlo nám o to, abychom vytáhli naše bubáky na světlo, poznali je a třeba se s nimi i skamarádili. Každý totiž máme nějaké bubáky, kterých se ale, jakmile je trochu poznáme, nemusíme bát,“ přibližuje záměr Eva Jamníková s tím, že dětem vzpomínka na chvíli, kdy si z vlastních strachů dělaly legraci, může i v budoucnu pomoci svazující stav překonávat.

Workshopy pořádají Eva Jamníková, Dora Kaprálová a  Nataša von Kopp o víkendech jednou za měsíc. Jedná se o tematické cykly, kdy každému z témat vyhrazují čtyři měsíce. Protože nově zavedly malou a velkou skupinu, věnují jim lektorky dohromady jeden víkend za měsíc.

Tam, kde děti Čechů v Berlíně oživují mateřský jazyk
„Šlo nám o zájmovou skupinu, kde by se děti scházely a učily jazyk prostřednictvím hry, umělecké tvorby a s nimi spojených zážitků,“ popisuje poslání kulturního sdružení pro české děti v Berlíně houslistka a hudební pedagožka Eva Jamníková. 

Do Fabularia přijímají děti z jakýchkoli rodin. Stačí, když alespoň trochu ovládají češtinu a žijí v Berlíně. Převažují ty ze smíšených česko-německých párů, tvoří s nimi ale i děti českých manželů, kteří v Berlíně chodí do německé školy, takže od osmi do čtyř odpoledne v týdnu rodným jazykem skoro nepromluví. Stejně tak je ve skupině i sourozenecký pár, který na Metropolitan school v Berlíně má výuku v angličtině a doma pak mluví česky. „Tam to přeskakování z řeči do řeči je úplně automatické“, popisuje Jamníková. 

Podobně jako v rodinách platí pro dvojjazyčnou výchovu pravidlo „jeden rodič, jedna řeč,“ tak i umělkyně z Fabularia odpovídají dětem – které občas přecházejí do němčiny – vždy jen česky. Některé děti mají větší slovní zásobu v češtině, některé v jiné řeči. Učí se jak od lektorek, které jim pomáhají nacházet slova, tak i mezi sebou, což děti motivuje. 

Rozdíly v úrovni znalosti češtiny možná překvapivě nejsou dané tím, zda děti pocházejí ze smíšené, nebo české rodiny. Lektorky si všimly, že děti kolem 12 let, ale i dříve snadno ztrácejí zájem o mateřskou řeč, pokud jí mluví například jen s maminkou. „Všichni jejich kamarádi mluví německy, proč by tedy měly mluvit česky, navíc v čase, kdy přicházejí do puberty a nechtějí mluvit jako máma,“ vžívá se do jejich situace Jamníková, která zná hodně případů, kdy děti českých rodičů nemluví vůbec česky. Rodiče s nimi doma mluví raději anglicky nebo německy.      

Fantazii svých malých svěřenců ženy nijak zvlášť podněcovat nemusejí. Podstatná je však pro lektorky pečlivá příprava a po ukončení workshopů postprodukce, která znamená zhruba dvoutýdenní setkávání ve studiu. „To už děláme bez dětí a radujeme se z materiálu, který se nám podařilo společně vytvořit. Za neodmyslitelnou součást našich workshopů totiž považujeme právě i výstup – a tím by měl být film, na který budou děti pyšné,“ popisuje Nataša von Kopp. 

Workshopy spolku Fabularium umělecky vedou tři v Berlíně žijící tvůrkyně: houslistka a hudební pedagožka Eva Jamníková se zabývá elementární hudebně-pohybovou pedagogikou, již studovala na Universität der Künste v Berlíně. Hru na housle pak studovala na vysokých školách v Drážďanech a v Grazu. Režisérka a fotografka Nataša von Kopp točí dokumentární umělecké filmy, mezi nimi i oceňovaný celovečerní dokument o Miroslavu Tichém „Worldstar“. Studovala mj. na Filmové
akademii Baden-Württemberg. Děti kromě focení učí animovat i točit filmy. Spisovatelka a novinářka
Dora Kaprálová píše publicistické texty a také rozhlasové dokumenty s umělecko-zvukovými experimenty. Získala mj. německo-českou novinářskou cenu nebo cenu Mileny Jesenské. Více o Fabuláriu naleznete na webových stránkách fabularium-berlin.de.

Nejčtenější v kategorii Society

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,