Přečtěte si

Za kouzelníkem Zababou: Smíchovské nádraží (Sympatická návaznost na vlakové nádraží)

Stanice metra Smíchovské nádraží je součástí budovy Nádraží Praha – Smíchov. To se nachází v čtvrti se stejným názvem, která byla v době vzniku nádraží ještě samostatným městem pouze se statutem pražského předměstí. Komplex Smíchovského nádraží dnes obsluhuje vlakovou, tramvajovou, autobusovou (příměstské i městské linky) dopravu a je také jednou z nejatraktivněji vypadajících stanic na nejmladší lince pražského metra.
Přečtěte si

Baroko na Malé Straně: Malostranská (Nejkrásnější exteriéry linky A)

Malá strana – latinsky Nova civitas sub castro Pragensi – je jedno z pražských měst, které si uchovalo esenci historie věků do dnešních dní. Kromě královské cesty na Pražský hrad – sídla naší státnosti, notoricky známých uliček z Nerudových Povídek malostranských, či jedním z nejstarších zábavních „klubů“ Malostranské besedy, se dnešní čtvrť honosí také jednou z nejestetičtěji pojatých stanic nejstaršího úseku Linky A.
Přečtěte si

Kdož su boží bojovníci: Želivského & Jiřího z Poděbrad (Nejvíce esteticky exponované stanice na téma husitství)

Stanice Želivského, která je situována v místech bývalé vesnice a osady Olšany, byla v původních technických plánech pojmenována jako Olšanská. Díky středověkému historickému konceptu téměř celé linky však nakonec získala své jméno po Janu Želivském – radikálním husitském knězi a kazateli a velmi výrazné postavě celého husitského hnutí. Stanice byla uvedena do provozu 15. prosince 1980, přesně k 600. výročí narození husitského kazatele.
Přečtěte si

Linka A: Dávná historie tíživých hloubek

Nejoblíbenější linkou pražského metra je dle cestujících Linka A, která vede ve směru severozápad-východ. Ve svém původním záměru esteticky a tematicky pojímá kapitoly ze starší (zejména středověké) české historie. Zřejmě nejvíce typickými znaky linky je její hloubkové založení, průnik do historického centra města a obklady kulatých výlisků z eloxovaného hliníku konvexního a konkávního tvaru v interiérech stanic, které jsou díky svému nadčasovému designu známe po celém světě.