#restartpodnikani / PODPORY V ČESKU – Změna k lepšímu žene Česko dopředu

Koronavirová pandemie zastavila téměř celý svět. A navzdory negativním dopadům ho donutila také přemýšlet. O tom, jak žijeme, jak se chováme k naší planetě a jak bychom mohli dělat věci lépe, prospěšněji a udržitelněji. Touto myšlenkou se zabývá iniciativa Změna k lepšímu, která semkla české podnikatele, vědce, ale také obyčejné občany, kteří se snaží Česko posunout. Jak celá iniciativa funguje? Jaké má cíle a plány? Na to a mnohem víc jsme se zeptali její spoluzakladatelky Soni Jonášové.

Kdy a proč vznikla iniciativa Změna k lepšímu? 

Změna k lepšímu vznikla během koronakrize, z debaty mezi asi 17 asociacemi, firmami a think-tanky. Společně jsme začali přemýšlet, do jakého světa chceme vyjít z karantény. Jak nastartovat ekonomiku, využít moment, kdy se dají snadno dělat změny, a připravit se na budoucí environmentální výzvy. Myslíme si, že udržitelnost je skvělá příležitost pro byznys a restart české ekonomiky. A stejně to vidí čím dál více firem a obyvatel Česka. Dnes je součástí Změny k lepšímu už přes 160 firem.

Jaké jsou hlavní pilíře iniciativy?

Pracujeme ve třech skupinách, každá se věnuje jiné oblasti. Já vedu skupinu Cirkulární ekonomiky, kde se zaměřujeme na využití odpadu, inovace v recyklaci, nebo redukci skládkování. Skupinu Energetika a doprava vede Martin Sedlák a řeší obnovitelné zdroje energie nebo inovace v čisté dopravě. A skupinu Krajina vede Vojtěch Kotecký z Glopolis a zabývají se například zadržováním vody v krajině, nebo řešením sucha ve městech. Paralelně se třemi skupinami funguje i poradní sbor ekonomů, kteří revidují návrhy a řešení tak, aby byly funkční a realizovatelné.

Jak Změna k lepšímu pomáhá v praxi? 

Vznikli jsme z potřeby restartovat ekonomiku smysluplně a s dlouhodobou vizí. A cítíme, že je v Česku hodně lidí, kteří to vidí stejně. Na podzim začneme postupně představovat jednotlivá opatření, která připravují pracovní skupiny. Jakou budou mít přesně podobu ale zatím nedokážu říct. V energii a dopravě bychom chtěli zapracovat na efektivnějším využití energie v průmyslu nebo otevřít prostor pro růst obnovitelných zdrojů a postupně jimi nahrazovat uhlí. V cirkulární ekonomice eliminovat skládkování, motivovat firmy ke snižování množství odpadů nebo produkci CO2 napříč průmyslem. A v péči o krajinu bychom chtěli do Česka vrátit rozptýlenou zeleň, malé mokřady, meandrující řeky a naučit se chytře hospodařit s vodou a půdou a zkvalitnit životní prostředí ve městech i mimo ně.

Jaké návrhy iniciativa připravila a jak je chcete prosadit? 

Návrhy a řešení začneme komplexněji představovat na podzim na akcích jako je například Týden inovací nebo konference Velvet Innovation, kterou pořádá inovační agentura JIC. Chceme otevřít debatu a přizvat do ní mezinárodní publikum, odborníky, vládní i opoziční strany. Cesta, jakou je budeme prosazovat, závisí na jejich výsledné podobě. Je možné, že výstupem bude třeba nápad, který začnou firmy hned používat a nebudou k tomu potřebovat žádné legislativní úpravy.

Jak se projektu zatím daří? Čeho jste dosáhli?

Naše iniciativa už má přes 600 podpisů a připojilo se k ní více než 160 firem, asociací, think-tanků, bank a investičních fondů, neziskových organizací a dalších. A noví členové se přidávají každý den. Myslím, že už jen to, jak široce je Změna k lepšímu rozkročená českým byznysem, je samo o sobě velký úspěch. 

Jednotlivé skupiny se pustily do práce a začínají se v nich rýsovat první konkrétní návrhy opatření. A za naši skupinu Cirkulární ekonomiky můžu říct, že máme za sebou třeba skvělý a inspirativní workshop v IKEA na téma RE-use, které také určitě bude součástí našich opatření. 

Může se do iniciativy přihlásit kdokoliv? 

Jsme otevřená platforma. Připojit se mohou jak jednotlivci, tak společnosti a organizace. Můžete vyjádřit podporu podpisem Manifestu Změny k lepšímu, přidat se do některé z pracovních skupin a začít s námi pracovat na Změně k lepšímu. Aktuálně také hledáme projekty nebo organizace, které už svět k lepšímu mění. 

Co pro vás představuje největší překážky? 

Fungujeme z nadšení a volného času lidí, kteří se k nám přidávají a podporují nás. Všichni tak investujeme hlavně svou energii a čas. Je to hlavně o nasazení lidí a závazku v to, že se chtějí zapojit, něco vymyslet a aktivně využít příležitosti pro změnu k lepšímu. Do budoucna zvažujeme přejít na jinou právní formu, abychom naši práci a členy dokázali lépe koordinovat a případně sami financovat náklady, které nám vzniknou. Ale to určitě nevnímám jako překážku. 

Změnila koronavirová krize podle vás pohled firem na udržitelnou ekonomiku?

Myslím, že koronavirová krize jasně ukázala, že soukromý i neziskový sektor dokáží spolupracovat s tím veřejným efektivně, rychle a smysluplně. A to je velké poučení a pro nás důkaz, že když budeme chtít, tak ve společnosti a businessu dokážeme měnit věci k lepšímu jednoduše a bez velkých prodlev. Chceme tuto krizi otočit v příležitost, využít nové energie mezi lidmi, originálních českých podnikatelských nápadů a chuti postavit se znova pevně na vlastní nohy, unikátní spolupráce mezi vědci, byznysy a státem. Chceme nastartovat českou ekonomiku tak, aby to bylo dobré pro nás i pro místo, kde žijeme. 

Na co jste nejvíce pyšná? 

Osobně projekt vnímám jako krásný příklad praxe, kdy podobná iniciativa vzniká skutečně odspodu, organicky a lidsky. Každý se zapojuje přesně tak, jak zrovna může a na co právě stačí. Někdo pomáhá finančně, někdo svým časem, některé firmy nabízejí data z vlastních výzkumů, jiné šíří jméno iniciativy na svých akcích. Tak si představuji organickou kooperaci bez toho, aniž by z ní někdo jednostranně benefitoval. Proto jsem pyšná, že jsme jako společnost dozráli do momentu, kdy tušíme, že to nikdo “nevyřeší za nás” a že každý se může zapojit svým dílem. Ve skupině cirkulární ekonomiky připravujeme také systém “nástupnictví” na pozici lídra a jsem pyšná na členy ZKL, protože je zde hned několik firem, které mohou převzít “štafetu” a vést téma vlastním směrem. 

Jak vidíte budoucnost celého projektu? 

Osobně se těším na podzim, až začneme představovat jednotlivá opatření. A ještě více se těším na dobu, kdy se začnou projevovat v praxi a přinášet pozitivní výsledky. A to ve stručnosti vidím i budoucnost Změny k lepšímu. Jsme připraveni pomoct, jednat, diskutovat s vládou, opozicí i jejich poradními orgány, proto tato skupina i vznikla. Zároveň víme, že podnikatelé si dokáží pomoct i sami mezi sebou, takže chceme sázet i na řešení, ke kterým stát není nutně potřeba.  

Více najdete zde.

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,