Uhrančivá postmoderní města v galerii C/O Berlin

Umění v současné době nepatří k těm nejdiskutovanějším tématům. Přesto bych ráda upozornila na první samostatnou výstavu britské umělkyně Felicity Hammond v galerii C/O Berlin. Její dílo je opravdu zvláštní – zabývá se rozpory našich postmoderních měst.

Capital Growth, Vinyl Print, 2015, 262 x 445 cm. © Felicity Hammond.

Velkoformátové obrazy jsou koláže, ve kterých kombinuje fotografie developerských projektů z billboardů a z lesklých brožur realitních společností s jejími vlastními fotografiemi. Některé ze svých motivů umístila i na reklamní sloupy ve veřejném prostoru, aby zanechala stopu také přímo ve městě. 

World Capital, Vinyl Print, 2019, 226 x 368 cm. © Felicity Hammond.

I když jsme si na tyto reklamní plochy a barevné billboardy na veřejných prostranstvích už dávno zvykli a vědomě ho už ani nevnímáme, tyto obrazy si dovedně hrají s našimi touhami a přáními. Simulují nám skvělé příležitosti a sliby městského života, které však v metropolích tohoto světa vypadají téměř všude stejně.

Pohled na instalaci, Remains in Development bei C/O Berlin 2020. © David von Becker.

Obrazy odrážejí rostoucí uniformitu velkých měst v boji o moc mezi velkými nadnárodními realitními společnostmi a kritickými odpůrci gentrifikace, vše podporováno a řízeno politickými rozhodnutími.

Felicity Hammond se narodila 1988 v Birminghamu ve Velké Británii, studovala fotografii na Royal College of Art a Kingston University v Londýně. Byla oceněna Lumen Art Prize (2018), FOAM Talent (2016) a získala cenu British Journal of Photography (2016). Její první kniha Property vyšla v roce 2019 ve vydavatelství Self Publish, Be Happy. Žije a pracuje v Londýně.

Post Production, Vinyl Print, 2018, 246,5 x 238,4 cm. © Felicity Hammond.

Více najdete zde, výstava běží až do 23. ledna 2021, denně od 11 – 20hod.

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,