Hymna z Palladia

Nákupní centrum Palladium, známá dominanta pražského náměstí Republiky, má významné postavení v historii České republiky. Při své službě v armádě zde totiž Josef Kajetán Tyl složil českou národní hymnu.

🇩🇪 Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen: Die Hymnedes Palladiums

Kde domov můj, Kde domov můj,” píše v roce 1834 pero Josefa Kajetána Tyla, fouriera nebo-li účetního 28. pěšího pluku, jenž byl tehdy umístěn v Josefských kasárnách. Tyl patřil mezi národní obrozence, kteří milovali český jazyk a českou kulturu. Tylův aktuální obrázek ze života dvojjazyčné Prahy však neměl očekávaný divácký ohlas, a tak z repertoáru profesionálních scén na dlouhých 82 let zmizela. Mezitím vešla do dějin píseň slepého Mareše „Kde domov můj“. Fidlovačka se vrátila na scénu až v roce 1917. Rok nato se stala píseň „Kde domov můj“, už řadu let vnímaná jako národní hymna Čechů, součástí státní hymny nového československého státu. 

Světelná instalace Preciosa

Rekonstrukce bývalých Josefských kasáren v letech 2004–2007 odhalila také četné archeologické nálezy dokazující bohaté osídlení tohoto místa již ve 12. století, v době románské, kdy zde vznikly první kamenné stavby. Pozůstatky kamenných románských paláců se staly součástí interiéru dnešní budovy a můžete je obdivovat například v prostoru knihkupectví Luxor v Palladium. Na konci 18. století byl zdejší areál upraven pro potřeby armády a vznikl rozsáhlý kasárenský komplex s unikátní jízdárnou, který sloužil armádě až do roku 1993. Na jejich místě, téměř o 200 let později, stále s oním průčelím s typickými velkými okny, stojí nákupní centrum Palladium. 

Více informací na: www.palladiumpraha.cz

Dvorana jízdárny Na Poříčí  
Nákupní centrum Palladium 


Josefská kasárna, 1905  (foto: www.cestnastraz.cz)

Tento článek vyšel ve čtvrtém čísle tištěného magazínu N&N Czech-German Bookmag

Aktuálně na českém webu

Plánujte a sklízejte na Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Výstavy, komentované prohlídky napříč čtyřmi desítkami galerií, muzeí, aukčních síní i v nové galerii pod širým nebem. To je Mezinárodní festival vizuálního umění Prague Art Week 23, který bude v Praze probíhat od 21. do 24.

Aktuálně na německém webu

Planen und ernten Sie auf der Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Ausstellungen, Führungen durch vierzig Galerien, Museen, Auktionshäuser und eine neue Open-Air-Galerie. Das ist das internationale Festival der bildenden Kunst „Prague Art Week 23“, das vom 21. bis 24. September in Prag stattfinden wird. Die Besucher