Hymna z Palladia

Nákupní centrum Palladium, známá dominanta pražského náměstí Republiky, má významné postavení v historii České republiky. Při své službě v armádě zde totiž Josef Kajetán Tyl složil českou národní hymnu.

🇩🇪 Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen: Die Hymnedes Palladiums

Kde domov můj, Kde domov můj,” píše v roce 1834 pero Josefa Kajetána Tyla, fouriera nebo-li účetního 28. pěšího pluku, jenž byl tehdy umístěn v Josefských kasárnách. Tyl patřil mezi národní obrozence, kteří milovali český jazyk a českou kulturu. Tylův aktuální obrázek ze života dvojjazyčné Prahy však neměl očekávaný divácký ohlas, a tak z repertoáru profesionálních scén na dlouhých 82 let zmizela. Mezitím vešla do dějin píseň slepého Mareše „Kde domov můj“. Fidlovačka se vrátila na scénu až v roce 1917. Rok nato se stala píseň „Kde domov můj“, už řadu let vnímaná jako národní hymna Čechů, součástí státní hymny nového československého státu. 

Světelná instalace Preciosa

Rekonstrukce bývalých Josefských kasáren v letech 2004–2007 odhalila také četné archeologické nálezy dokazující bohaté osídlení tohoto místa již ve 12. století, v době románské, kdy zde vznikly první kamenné stavby. Pozůstatky kamenných románských paláců se staly součástí interiéru dnešní budovy a můžete je obdivovat například v prostoru knihkupectví Luxor v Palladium. Na konci 18. století byl zdejší areál upraven pro potřeby armády a vznikl rozsáhlý kasárenský komplex s unikátní jízdárnou, který sloužil armádě až do roku 1993. Na jejich místě, téměř o 200 let později, stále s oním průčelím s typickými velkými okny, stojí nákupní centrum Palladium. 

Více informací na: www.palladiumpraha.cz

Dvorana jízdárny Na Poříčí  
Nákupní centrum Palladium 


Josefská kasárna, 1905  (foto: www.cestnastraz.cz)

Tento článek vyšel ve čtvrtém čísle tištěného magazínu N&N Czech-German Bookmag

Redakce

Aktuálně na českém webu

Zrnko, které spojuje svět

       ·   20.02.2024
To je káva Dallmayr, synonym pro kvalitu a nadstandardní servis. Milovníky kávy spojuje tento lahodný nápoj po celém světě více než 300 let.

Znásilněná Rusalka

       ·   16.02.2024
"Danuš, víš že já agresivní nejsem. Ale kdyby přede mnou teď stál režisér, nevím, co bych s ním udělala," vyhlásila Johanna deset minut po začátku premíéry Rusalky ve Státní opeře Unter den Linden v Berlíně.

Voda je pravidlem hry

       ·   13.02.2024
Žije v Hamburku, ale její rodinné kořeny sahají až do Indonésie. Vizuální umělkyně a fotografka Janina Oeij hovoří o své fascinaci vodou, kterou zachycuje ve svých dílech.

Aktuálně na německém webu

Vergewaltigte Rusalka

       ·   16.02.2024
"Danuš, du weißt, dass ich nicht aggressiv bin. Aber wenn der Regisseur jetzt vor mir stünde, wüsste ich nicht, was ich mit ihm machen würde", erklärte Johanna zehn Minuten nach Beginn der Premiere von Rusalka

Wasser wird zur Spielregel

       ·   13.02.2024
Sie lebt in Hamburg, doch ihre Familienwurzeln reichen bis nach Indonesien. Die Bildende Künstlerin und Fotografin Janina Oeij spricht über ihre Wasser- Faszination, die sie in ihren Werken auffängt.