Jedna Zwei Tři aneb návštěva v českoněmecké školce 

Dvoupatrová žlutá vila v klidné Hradešínské ulici na Vinohradech je patrná už zdaleka. Ze zahrady za plotem zní čeština i němčina. Tak si mezi sebou povídají děti z dvojjazyčné mateřské školky KIDS Company Praha. Díky svým synům ji před osmnácti lety založila Markéta Frank.

🇩🇪 Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen: One Zwei Three oder ein Besuch im CZ-DE-Kindergarten 

„V roce 2005jsem hledala pro svého dvouletého syna školku, abych se mohla vrátit zpátky do zaměstnání,“ vypráví zakladatelka KIDS Company Praha Markéta Frank. „Obě mé děti vyrůstaly v Praze v česko-německém prostředí, proto jsem si přála, aby v něm synové zůstali i nadále. V Praze byla v té době sice spousta českých a anglických školek a také jedna německá, ale nenašla jsem žádnou, která by dětem z česko-německých rodin nabízela vzdělávání v obou jazycích a kulturách. Založila jsem proto česko-německou školku, ve které jsme na začátku měli šest dětí, z toho byly dvě vlastní. Naše naivita a nadšeníz první skupinky byly obrovské,“ vzpomíná s úsměvem Markéta Frank. 

Časem počet dětí přibýval a za první tři roky dali dohromady celou poměrně velkou třídu. Sídlili v Riegerových sadech v pronajatých prostorách vinohradského Sokola, které však postupně začaly být malé. „V roce 2008 jsem poznala nadaci von Laer Stiftung, která v Německu provozuje řadu školek s různým zaměřením. Té se náš projekt líbil, a tak se rozhodla ho podpořit. Vyslali k nám z Německa na čtyři roky zkušenou pedagogickou ředitelku
a finančně nám pomohli, abychom se mohli přestěhovat do krásné vinohradské vily,“ popisuje jednatelka školky s tím, že výměna zkušeností mezi českými a německými pedagogy a vzájemné hospitace probíhají dodnes.

„V současnosti máme 40 dětí. Jsou rozdělené podle věku ve třech třídách. Přijmáme již děti od dvou let, abychom rodičům umožnili návrat do práce,“ vysvětluje. Rodiče jsou pro školku důležitými partnery jako „odborníci“ na své dítě. Aby si dítě na školku dobře zvyklo, rodiče jej během prvních dvou týdnů doprovází a také spolu s pedagogy adaptační fázi plánují. Důležité je, aby se rodič mohl s učiteli a programem ve školce sám dobře seznámit a nechával zde dítě s pocitem, že je o něj dobře postaráno.

Rodiče jsou o programu ve školce pravidelně informováni prostřednictvím školkové mobilní aplikace a také se mohou spolu s dětmi účastnit celé řady společných akcí a tím se na programu ve třídách i podílet. Předškoláci se ve školce v rámci speciálního programu připravují na nástup do českých, německých i mezinárodních škol.

Zhruba polovina dětí, jež KIDS Company navštěvují, je z česko-německých rodin, které v Praze zůstávají různě dlouho. Rodiče si přejí, aby se jejich potomci naučili oba jazyky, komunikovali se svými vrstevníky i jinde než „jen“ v rodině. Zároveň však do česko-německé školky docházejí také děti z českých rodin, které mají specifický vztah k Německu. Další část tvoří děti zhruba deseti různých národností z jazykově smíšených rodin, které do multikulturního klimatu školky vnášejí další obohacující dimenzi.

Dvojjazyčný koncept

Nejdůležitějším posláním školky je dvojjazyčná vý–chova dětí. Ta probíhá během celého dne tzv. imerzní metodou, kdy s dětmi komunikují čeští a němečtí učitelé na základě principu „jedna osoba – jeden jazyk“, a to svojí mateřštinou. Děti si nový jazyk rychle a hravě osvojí od dospělých i kamarádů. „Samozřejmě bilingvní výchova není to jediné, čemu se věnujeme, děti rozvíjíme i ve všech dalších oblastech. Velký důraz klademe zejména na literaturu a hudbu a snažíme se během našich projektů spolupracovat se skutečnými odborníky ve svém oboru.

Knihy a příběhy provázejí děti během celého roku. Jednou z nejoblíbenějších školkových akcí je literární dílna, kterou každoročně pořádáme pod vedením spisovatelky Radky Denemarkové již víc než čtrnáct let,“  vyzdvihuje Markéta Frank. „Radka se každému dítěti věnuje individuálně a s každým z nich vymýšlí a píše vlastní příběh. Na literární dílničku navazuje čtení pro rodiče z děl malých spisovatelů. Radka společně napsané příběhy prezentuje a komentuje, což je úžasné.“

Markéta Frank se narodila v Litomyšli a vyrostla v Pardubicích. Od osmi let docházela na soukromé hodiny němčiny, které si časem velmi oblíbila. Německý jazyk ji od té doby provází neustále. Vystudovala obor překladatelství a tlumočnictví na Filozofické fakultě a Právnickou fakultu Karlovy Univerzity.Pracovala jako překladatelka se specializací v oboru právo. Má dva syny. Nejraději si odpočine během výletů do hor nebo při sportu. Zajímá se o historii a baví ji cizí jazyky.  Foto: Lucie Roškotová

Dvojjazyčnou výchovu ve školce výborně doplňuje hudba. Ta dětem přináší nejen radost a zábavu, ale také velmi podporuje učení se cizím jazykům. Hudební program ve školce vede německá hudební pedagožka a violistka Angelika Boué, která působí v mnoha orchestrech v Čechách, Německu i Rakousku. Čas od času za dětmi zavítají její kolegové, aby je seznámili s různými hudebními nástroji. Nedávno tak školkou zněly bubny, harfa, hoboj nebo anglický roh. „Hudba plynule navazuje na jazyky. Dítě, které k nám nově přijde, se daný jazyk prostřednictvím básniček a písniček učí mnohem rychleji. Nemusí cizí jazyk ovládat, ale doma si už prozpěvuje to, co se naučilo u nás. Hudba jde našemu dvojjazyčnému konceptu naproti,“ dodává Markéta Frank.

Není bez zajímavosti, že tóny rozezněly prostory vily už i v minulosti. Tehdy ji s manželem, sochařem Janem Štursou, obývala operní pěvkyně Božena Štursová-Durasová. Po historii domu, který si manželé Štursovi nechali postavit v roce 1924, pátraly děti v rámci dvouletého projektu. Seznámily se tak nejen se životem slavného uměleckého páru, ale i s pozdějšími židovskými obyvateli, kteří ve vile, v níž dnes sídlí školka, žili v období před druhou světovou válkou. Jejich památku připomínají kameny zmizelých, které školka nechala zasadit před svým vchodem.

Kudy dál?

Možná překvapivě půjde o digitalizaci. „Na první pohled to může znít tak trochu strašidelně, ale tak to není,“ vysvětluje Markéta Frank. „Navštívili jsme různá předškolní zařízení, zejména v Estonsku a Dánsku, kde jsme se přesvědčili o tom, že není otázkou, zda moderní technologie patří do mateřské školy, ale jakým způsobem a v jaké míře je můžeme využívat. Děti s nimi přicházejí do styku od útlého věku dennodenně, tak proč bychom je neměli smysluplně využít ve vzdělávání? Svět kolem nás se rychle mění a rozvoj logického myšlení a digitální kompetence jsou již ve většině evropských zemí důležitou součástí předškolního kurikula. Ve školce máme digitální hračky, které děti mohou jednoduše programovat a plnit s nimi různé úkoly. Pro děti je lákavá třeba hra s QR kódy. Ty skrývají tajemství, které děti mohou samy odhalovat. Navíc se s kódy běžně setkávají, třeba při návštěvě zoo nebo na letišti. Ve vyspělých zemích je digitální výchova čtvrtým vzdělávacím pilířem, přičemž nejde o to, abychom dřevěné hračky a knihy nahradili moderními technologiemi, ale abychom je využili jako podnětnou pomůcku ve vzdělávání,“ zdůrazňuje jednatelka. 

„V dlouhodobějším horizontu bychom rádi rozšířili školku o základní školu, která by navazovala na jazykový koncept školky a kde by se děti mohly učit a vzdělávat v obou jazycích,“ dodává Markéta Frank. 

Více o MŠ KIDS Company naleznete na webových stránkách: www.kidscompany-praha.cz

Tento článek vyšel ve čtvrtém čísle tištěného magazínu N&N Czech-German Bookmag

Aktuálně na českém webu

Děti z KIDS Company Praha objevují umění 

       ·   04.06.2024
🇩🇪 Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen: Kinder von KIDS Company Prag entdecken Kunst Nejdůležitějším posláním KIDS Company Praha je dvojjazyčná výchova. Probíhá během celého dne tzv. imerzní metodou, kdy s dětmi komunikují češti…

Aktuálně na německém webu

Kinder von KIDS Company Prag entdecken Kunst

       ·   04.06.2024
Die zweistöckige gelbe Villa in der ruhigen Straße Hradešínská im Prager Stadtteil Vinohrady ist schon von weitem zu sehen. Gerade dort siedelt der tschechisch-deutsche Kindergarten KIDS Company Prag, der vor neunzehn Jahren von Markéta Frank