Umění na podporu neziskovek

Trafo Gallery a Galerie KODL se spojily a připravily speciální aukci, na které se dražil obraz s názvem VIRUS 0420. Dílo Jana Kalába se nakonec prodalo za 850 000 Kč a celý výtěžek byl předán pěti neziskovým organizacím.

Management pro neziskovky, program D.O.M.A.

Cílem aukce bylo podpořit subjekty, které i po celou dobu krize pomáhají těm nejslabším a nejzranitelnějším. Galerie proto zvolily čtyři neziskové organizace a pátou vybral vítězný dražitel. Každé z nich tak aukce pomohla částkou 170 000 Kč.

Jan Kaláb, VIRUS 0420

Podle ředitelky Pečovatelského centra Praha, Martiny Pojarové, bylo nejnáročnějším úkolem krize dynamicky a vhodně zareagovat na změny a přenastavit režim práce tak, aby byla zachována co největší bezpečnost a kvalita. „Díky tomuto daru víme, že máme možnost jednat rychle a efektivně a nemusíme spoléhat jen na podporu státu, která není vždy k dispozici. Dar z dražby nám, řečeno v číslech, umí zabezpečit cca stovku testů pro zaměstnance v přímé péči, což znamená tři týdny „bezpečné“ péče,“ dodává.

Pečovatelské centrum Praha.

Podobně reagují i další neziskové organizace, kterým peněžní dar připadl.

„V každé krizi se stává to, že odpadávají sponzoři a když někdo naopak v krizi dává, je o to cennější, a především je to pro neziskovky velká psychická vzpruha. Tahle krize ukázala, jak slabý a nedokonalý je systém péče o seniory a věřím, že se nám díky větší pozornosti veřejnosti i díky penězům z této aukce podaří o to víc úspěchů v projektu, který má jediný cíl a tím je, aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují,” říká Simona Bagarová, zakladatelka organizace Management pro neziskovky.

„V čase, kdy nejen pandemie nemoci covid-19, ale i opatření, která mají její šíření zpomalit, těžce doléhají zejména na lidi se závažným zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním a jejich pečující, je tato charitativní aukce mimořádným počinem, který pomáhá na jejich situaci upozornit, a za to jsme velmi vděční,“ uvádí Agáta Jankovská, výkonná ředitelka Aliance pro individualizovanou podporu. Zároveň dodává, že získané prostředky využije Aliance k naplnění svého cíle, jímž je zajištění individuálních potřeb každého, kdo se ocitne bez pomoci.

Aliance pro individualizovanou podporu.

K individuálnímu řešení musel během krize přistoupit i Projekt Šance, který pomáhá „dětem z ulice“ a v současnosti poskytuje program PRVNÍ POMOC V NOUZI. Díky němu si mohou jednotliví klienti ve streetcentru i nadále vyprat, vysušit prádlo, umýt se, a hlavně se najíst a napít.

Projekt Šance

Mgr. David Lukeš, ředitel Centra Paraple, uvádí, že darovaná částka připadne na „zajištění sociálně rehabilitačních pobytů, zejména odborného personálu, který je v přímé péči s klienty.“ Dále dodává, že „vydražené dílo pana Kalába bude připomínat historickou událost, výjimečný stav, ve kterém se celá naše společnost ocitla. V mnohém připomíná situaci, ve které se lidé s poškozením míchy nachází i v běžném režimu. Sociální izolace, nedostatečná zdravotní péče, finanční problémy. Nejvíce však lidé řeší nezávislost, jejich cílem je být co nejvíce soběstačný.“

Centrum Paraple

Více o galeriích najdete na galeriekodl.cztrafogallery.cz.

#delatvicnezmusim

Mohlo by vás zajímat

Přečtěte si

Česko se na rozdíl od bývalé NDR nevylidňuje. Má však podobné problémy jako SRN

Zwickau znal před pár desítkami let každý, kdo uměl najít tehdejší Německou demokratickou republiku na mapě. Tehdy víc než stodvacetitisícové město bylo totiž proslavené jako jedno ze dvou center východoněmeckého automobilového průmyslu. Město, kde se vyráběly slavné trabanty, lidová bakelitová vozítka, která měla sice mnoho odpůrců, ale jež jsou dodnes symbolem své doby.

Nejčtenější v kategorii ArtDesign