Umění na podporu neziskovek

Trafo Gallery a Galerie KODL se spojily a připravily speciální aukci, na které se dražil obraz s názvem VIRUS 0420. Dílo Jana Kalába se nakonec prodalo za 850 000 Kč a celý výtěžek byl předán pěti neziskovým organizacím.

Management pro neziskovky, program D.O.M.A.

Cílem aukce bylo podpořit subjekty, které i po celou dobu krize pomáhají těm nejslabším a nejzranitelnějším. Galerie proto zvolily čtyři neziskové organizace a pátou vybral vítězný dražitel. Každé z nich tak aukce pomohla částkou 170 000 Kč.

Jan Kaláb, VIRUS 0420

Podle ředitelky Pečovatelského centra Praha, Martiny Pojarové, bylo nejnáročnějším úkolem krize dynamicky a vhodně zareagovat na změny a přenastavit režim práce tak, aby byla zachována co největší bezpečnost a kvalita. „Díky tomuto daru víme, že máme možnost jednat rychle a efektivně a nemusíme spoléhat jen na podporu státu, která není vždy k dispozici. Dar z dražby nám, řečeno v číslech, umí zabezpečit cca stovku testů pro zaměstnance v přímé péči, což znamená tři týdny „bezpečné“ péče,“ dodává.

Pečovatelské centrum Praha.

Podobně reagují i další neziskové organizace, kterým peněžní dar připadl.

„V každé krizi se stává to, že odpadávají sponzoři a když někdo naopak v krizi dává, je o to cennější, a především je to pro neziskovky velká psychická vzpruha. Tahle krize ukázala, jak slabý a nedokonalý je systém péče o seniory a věřím, že se nám díky větší pozornosti veřejnosti i díky penězům z této aukce podaří o to víc úspěchů v projektu, který má jediný cíl a tím je, aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují,” říká Simona Bagarová, zakladatelka organizace Management pro neziskovky.

„V čase, kdy nejen pandemie nemoci covid-19, ale i opatření, která mají její šíření zpomalit, těžce doléhají zejména na lidi se závažným zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním a jejich pečující, je tato charitativní aukce mimořádným počinem, který pomáhá na jejich situaci upozornit, a za to jsme velmi vděční,“ uvádí Agáta Jankovská, výkonná ředitelka Aliance pro individualizovanou podporu. Zároveň dodává, že získané prostředky využije Aliance k naplnění svého cíle, jímž je zajištění individuálních potřeb každého, kdo se ocitne bez pomoci.

Aliance pro individualizovanou podporu.

K individuálnímu řešení musel během krize přistoupit i Projekt Šance, který pomáhá „dětem z ulice“ a v současnosti poskytuje program PRVNÍ POMOC V NOUZI. Díky němu si mohou jednotliví klienti ve streetcentru i nadále vyprat, vysušit prádlo, umýt se, a hlavně se najíst a napít.

Projekt Šance

Mgr. David Lukeš, ředitel Centra Paraple, uvádí, že darovaná částka připadne na „zajištění sociálně rehabilitačních pobytů, zejména odborného personálu, který je v přímé péči s klienty.“ Dále dodává, že „vydražené dílo pana Kalába bude připomínat historickou událost, výjimečný stav, ve kterém se celá naše společnost ocitla. V mnohém připomíná situaci, ve které se lidé s poškozením míchy nachází i v běžném režimu. Sociální izolace, nedostatečná zdravotní péče, finanční problémy. Nejvíce však lidé řeší nezávislost, jejich cílem je být co nejvíce soběstačný.“

Centrum Paraple

Více o galeriích najdete na galeriekodl.cztrafogallery.cz.

#delatvicnezmusim

Nejčtenější v kategorii ArtDesign