Víno a jiné srdeční záležitosti kardiologa Milana Šamánka

Poslední dubnový den zemřel ve věku 88 let světově uznávaný kardiolog Milan Šamánek, který byl spoluzakladatelem Dětského Kardiocentra. Rodák z moravských Zborovic dokázal i za totalitního režimu prosadit téměř nemožné. Významnou měrou se zasloužil o to, že Česko patří mezi světovou špičku v léčbě srdečních vad u dětí. Sám patnáct let žil s transplantovaným srdcem a každý rok s kolegy, kteří jej operovali, oslavoval své znovuzrození. Miloval víno, svou práci a svůj rodný kraj. Před necelým rokem poskytl rozhovor N&N, který si nyní můžete znovu přečíst.

Co vás přivedlo právě k pediatrii a následně k dětské kardiologii? Dětský pacient přece jen vzbuzuje úplně jiné emoce…

Lékařství jsem začal studovat v roce 1949 na Lékařské fakultě v Olomouci, na výborné škole plné vynikajících učitelů. Ti ale bohužel byli přinuceni v mém druhém ročníku odejít na nově vznikající Vojenskou lékařskou akademii do Hradce Králové. To bylo příčinou, proč jsem se rozhodl s přáteli odejít z Olomouce na nově se vytvářející Fakultu dětského lékařství do Prahy.

Mnoho vašich kolegů v šedesátých letech odešlo ze země. Nelitoval jste někdy toho, že jste nevyužil příležitosti a zvolil složitější cestu?

Rozhodování, jestli zůstat, nebo odejít, nebylo jednoduché. Nešlo jenom o profesní záležitosti, ale někdo se musel také starat o stárnoucí rodiče. Nikdy jsem však nelitoval, že jsem zůstal v nádherných Čechách.

Vychoval jste řadu špičkových lékařů. Co bylo pro vás nejdůležitější, když jste přijímal nového kolegu do týmu?

Každého jsem si velmi pečlivě vybíral, byli to i mladí kolegové brzy po promoci. Dal jsem nejvíc na jejich osobní vlastnosti, z jakých rodin pocházeli a na doporučení přátel.

Co vnímáte jako největší průlom v české kardiologii?

Já jako dětský kardiolog považuji za obrovský úspěch, že se péče o děti s vrozenými srdečními vadami vyšvihla mezi nejlepší na světě.

Jak jste dokázal motivovat své kolegy, aby svou prací žili stejně jako vy?

Nevím, ale podařilo se to a mám z toho obrovskou radost. Dodnes je pro mne velkým potěšením se s nimi scházet. Spousta z nich se také uplatnila i na vedoucích místech ve světě.

Jakou roli ve vašem životě hraje víra? Čemu věříte?

Věřím v poctivou práci a v přátele.

Co vás ve vaší kariéře nejvíce zasáhlo?

Těch negativních událostí byla celá řada, ale nevzpomínám na ně. Vždyť všechno dobře dopadlo.

Jak se lékař vyrovnává se smrtí pacienta? Musí to být obzvláště těžké, pokud jde o dítě…

O tom se špatně hovoří, protože smrt je vždycky obrovská tragédie, ale my jsme dělali vše pro to, aby těch dětí, kterým se nevyhnula, bylo co nejméně.

Co vás při práci dělalo šťastným?

Nevím, snad to, že se někdy velmi obtížně a složitě dařilo postupně budovat dokonalou péči o děti s vrozenou srdeční vadou.

Co vás dělá šťastným dnes?

Snad to, že nemám deprese a přes svůj věk, který pomalu překračuje období mladistvé nerozvážnosti, užívám všeho nádherného, co mne obklopuje.

Jste autorem mnoha odborných publikací a získal jste řadu ocenění. Setkal jste se někdy s rivalitou nebo závistí?

Já myslím, že ano, ale nikdy jsem se jimi nezatěžoval.

Dalo by se spočítat, kolik dětských pacientů vám prošlo rukama, a pamatujete si některé z nich i po letech?

Nikdy jsem to nepočítal, ale bylo to za těch šedesát let, co dělám dětskou kardiologii, hodně tisíc. Na žádného z nich se nezapomíná.

Naplnil jste si všechny profesní sny, je to podobné i s těmi osobními?

Těch profesních snů je pořád spousta, ale jejich důležitost už není tak nutkavá jako dříve. Přesto mi nedají v klidu spát. Osobně jsem nesmírně šťastný, obklopený celou rodinou a přáteli.

Foto: Karin Zadrick

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,