Přečtěte si

Poslední zastávka prezidenta Steinmeiera v Česku: výstava Naši Němci v Ústí nad Labem

Posledním bodem programu státní návštěvy prezidenta Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera a jeho manželky Elke Büdenbenderové v České republice je v pátek 27. srpna prohlídka multimediální interaktivní výstavy Naši Němci, kterou připravila obecně prospěšná splečnost Collegium Bohemicum v Muzeu města Ústí nad Labem. Expozice chce přiblížit osmisetletou historii německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích, mapuje období od středověku až do 20. století.
Přečtěte si

Historické okénko: Kdysi u nás vycházely excelentní deníky v němčině. Dnes si v rodném jazyce Němec nepřečte skoro nic

V Česku žije okolo 40 tisíc lidí, jejichž mateřským jazykem je němčina. Zhruba polovinu z nich tvoří potomci nevysídlených českých Němců, druhou polovinu nově příchozí ze spolkové republiky. Tolik lidí už by si zasloužilo nějaký tištěný deník, co myslíte? Nemají ho. Prager Zeitung přestalo vycházet v prosinci 2016, dnes je posledním mohykánem slavné historie německého tisku u nás měsíčník LandesEcho. Němčina se z našich luhů a hájů vypařila stejně jako podzemní voda. A to jsme se po celá staletí tak báli germanizace! Vydejme se na chvíli do ne tak dávné historie.