City Guide: doporučení na knihy

Kniha Nemísta měst od Anny Beaty Háblové, která zkoumá z různých úhlů téma všech opomíjených, pomíjivých a míjených prostorů měst nebo nejnovější básnická sbírka jabloneckého rodáka Josefa Straky.Kniha Nemísta měst od Anny Beaty Háblové zkoumá z různých úhlů téma všech opomíjených, pomíjivých a míjených prostorů měst nebo nejnovější básnická sbírka jabloneckého rodáka Josefa Straky.

Nemísta měst

Kniha Nemísta měst od Anny Beaty Háblové zkoumá z různých úhlů téma všech opomíjených, pomíjivých a míjených prostorů měst. Některá „nemísta“ vznikají nekoncepční výstavbou, jiná jen tím, že chybí důvod ke spočinutí. Některá nás dráždí a odrazují, v jiných nacházíme únik před předvídatelností veřejného prostoru. V esejistických kapitolách se autorka opírá o klíčové zdroje z oboru architektury, urbanismu či exaktních urban studies, ale i filozofie, sociologie, ekonomie či geografie. Povídková „zastavení“, uvozující esejistické kapitoly, umožňují nahlédnout na problematiku v rozšířené perspektivě. Skrze místo, jeho historii a charakter totiž objevujeme to, čemu se říká domov, „naše místo“ ve světě. Jsou nemísta součástí přirozeného vývoje měst a v éře toků a sítí nutností, nebo naopak důsledkem našeho selhání a bezradnosti? Téma, o němž autorka pojednává, nepochybně zaujme odbornou veřejnost, ale díky propojení s příběhy i další vnímavé čtenáře. I nemísta měst mají své příběhy.

 nemista-mest-kniha

Kostel v mlze

Nejnovější básnická sbírka jabloneckého rodáka Josefa Straky Kostel v mlze nyní vychází v němčině. Krátké existenciální texty na pomezí poezie a prózy čtenáři navodí pocity, které v něm vyvolají otázky nad základními životními hodnotami. Straka pochází z Jablonce nad Nisou a byl odborným asistentem v Psychologickém ústavu UK FF, redaktorem časopisu Weles, kde také publikoval svou poezii, krátké prózy a recenze. Nyní pracuje jako knihovník v Městské knihovně na Smíchově, jako lektor přednáší pro artefiletickou agenturu Cultio a dále externě spolupracuje s Psychologickým ústavem. Kostel v mlze / Kirche in Nebel je obzvláště silná právě nyní – v sychravé podzimní atmosféře.

kniha-kostel-v-mlze

osef-straka-kostel-v-mlze

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,