City Guide: doporučení na knihy

Kniha Nemísta měst od Anny Beaty Háblové, která zkoumá z různých úhlů téma všech opomíjených, pomíjivých a míjených prostorů měst nebo nejnovější básnická sbírka jabloneckého rodáka Josefa Straky.Kniha Nemísta měst od Anny Beaty Háblové zkoumá z různých úhlů téma všech opomíjených, pomíjivých a míjených prostorů měst nebo nejnovější básnická sbírka jabloneckého rodáka Josefa Straky.

Nemísta měst

Kniha Nemísta měst od Anny Beaty Háblové zkoumá z různých úhlů téma všech opomíjených, pomíjivých a míjených prostorů měst. Některá „nemísta“ vznikají nekoncepční výstavbou, jiná jen tím, že chybí důvod ke spočinutí. Některá nás dráždí a odrazují, v jiných nacházíme únik před předvídatelností veřejného prostoru. V esejistických kapitolách se autorka opírá o klíčové zdroje z oboru architektury, urbanismu či exaktních urban studies, ale i filozofie, sociologie, ekonomie či geografie. Povídková „zastavení“, uvozující esejistické kapitoly, umožňují nahlédnout na problematiku v rozšířené perspektivě. Skrze místo, jeho historii a charakter totiž objevujeme to, čemu se říká domov, „naše místo“ ve světě. Jsou nemísta součástí přirozeného vývoje měst a v éře toků a sítí nutností, nebo naopak důsledkem našeho selhání a bezradnosti? Téma, o němž autorka pojednává, nepochybně zaujme odbornou veřejnost, ale díky propojení s příběhy i další vnímavé čtenáře. I nemísta měst mají své příběhy.

 nemista-mest-kniha

Kostel v mlze

Nejnovější básnická sbírka jabloneckého rodáka Josefa Straky Kostel v mlze nyní vychází v němčině. Krátké existenciální texty na pomezí poezie a prózy čtenáři navodí pocity, které v něm vyvolají otázky nad základními životními hodnotami. Straka pochází z Jablonce nad Nisou a byl odborným asistentem v Psychologickém ústavu UK FF, redaktorem časopisu Weles, kde také publikoval svou poezii, krátké prózy a recenze. Nyní pracuje jako knihovník v Městské knihovně na Smíchově, jako lektor přednáší pro artefiletickou agenturu Cultio a dále externě spolupracuje s Psychologickým ústavem. Kostel v mlze / Kirche in Nebel je obzvláště silná právě nyní – v sychravé podzimní atmosféře.

kniha-kostel-v-mlze

osef-straka-kostel-v-mlze

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Plánujte a sklízejte na Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Výstavy, komentované prohlídky napříč čtyřmi desítkami galerií, muzeí, aukčních síní i v nové galerii pod širým nebem. To je Mezinárodní festival vizuálního umění Prague Art Week 23, který bude v Praze probíhat od 21. do 24.

Aktuálně na německém webu

Planen und ernten Sie auf der Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Ausstellungen, Führungen durch vierzig Galerien, Museen, Auktionshäuser und eine neue Open-Air-Galerie. Das ist das internationale Festival der bildenden Kunst „Prague Art Week 23“, das vom 21. bis 24. September in Prag stattfinden wird. Die Besucher