Česko prý “vybírá z bankomatu von der Leyenové” a kašle na ideály

Česku se v souvislosti s čerpáním dotací opět dostává negativní pozornosti v Evropě. Frakce Zelených je jmenuje mezi zeměmi, které utrácejí peníze z rozpočtu Evropské unie v rozporu s jejich určením. Českou republiku Zelení výslovně zmiňují v dopisu šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové, jíž upozorňují na možné obcházení pravidel čerpání peněz. Po četných excesech českého premiéra a velkopodnikatele v jedné osobě jde o další neblahý signál, jak Česko přistupuje ke svým partnerům.

25. 6. 2021

Fond zvaný Next Generation EU podepřený úctyhodnou sumou 750 miliard eur si klade za cíl učinit „Evropu ekologičtější, digitálnější a odolnější“. Nemálo členských zemí včetně Česka však tyto prostředky podle šéfky Frakce Zelených Franzisky Marie „Ska” Kellerové utrácí bez ohledu na výše zmíněné ideály, když ekologické zadání obcházejí či je rovnou ignorují – tvrdí. 

Kellerová své výhrady popisuje v podcastu Morning Briefing renomovaného německého novináře Gabora Steingarta, který její kritiku následně rozvedl i v komentáři pro Focus. Česko v něm jmenuje mezi zeměmi, které „směle vybírají peníze z bankomatu von der Leyenové a kašlou při tom na ideály.“

Kellerová neuznává kotlíkové dotace

Kellerová má i nemá pravdu. Se šéfkou evropských Zelených lze souhlasit, mluví-li o nutnosti přidělovat peníze pozvolněji a s důslednější kontrolou dodržování stanovených kritérií než doposud. Její výslovná kritika tzv. kotlíkových dotací ale nevyznívá právě věcně. Klade-li si EU za cíl „učinit Evropu ekologičtější,“ pak výměna starých a pramálo účinných kotlů v domácnostech za kotle nové, nízkoemisní, přímo zlepšuje životní prostředí.

Kellerová soustředěná na snižování emisí CO2 však daný program kritizuje z ideologické pozice poukazem na to, že kotle na fosilní palivo, kterým plyn je, nelze vykazovat jako ekologické. Šéfka frakce Zelených tím znevažuje kotlíkové dotace, jako by ty nevedly k razantnímu snížení míry škodlivin v ovzduší, či jako by se Česku nabízela účinnější cesta, jak emise škodlivin v nejbližší době dále snižovat.

Platit jim hybridy a traktory?

Kellerové je však nicméně třeba přiznat, že česká snaha nechat si dotovat auta s hybridním pohonem, o níž se zmiňuje v dopisu van der Leyenové, se s deklarovaným účelem fondu obnovy míjí podobně jako snaha financovat systém zavlažování půdy vyhrazené pro účel konvenčního zemědělství.

Výrazně u Zelených rezonovala i snaha Itálie získat hned 110procentní (!) podporu pro opravy domů v situaci, kdy podmínky čerpání nezahrnují žádná bližší kritéria šetrnosti takto opravených budov k zemské atmosféře. Paradoxně ve světle nedávné aféry známé jako Dieselgate vyznívá i – rovněž italská – žádost o dotace na nákup dieselových traktorů, kterou žadatelé zdůvodňují poukazem na šetrnost daných strojů k životnímu prostředí.

Evropská komise jako prvním schválila plány obnovy po krizi spojené s pandemií koronaviru Portugalsku, Španělsku, Řecku, Dánsku, Lucembursku a Slovensku. Uvedené země také v uplynulých dnech navštívila šéfka EK van der Leyenová. O Česku si zatím jen čte v kritickém dopisu Zelených.