Gott my life míří do Berlína

2. 7. 2018 | Danuše Siering

gott-my-life-nahled

Karel Gott je stále velký fenomén a legenda, která přitahuje. Nyní se chystá přesunout do Berlína. Zpovídali jsme proto Richarda Fuxu, organizátora výstavy.

Richarde, jak jste se dostal k výstavnictví?
Umění mě vždy zajímalo a zcela mě pohltilo v momentě, kdy jsem objevil kouzlo díla Alfonse Muchy. Tím také vše začalo. Došel jsem k poznání, že bych rád rozdával radost uměním. Že bych se o svou srdeční záležitost, kterou pro mě umění je, podělil s ostatními. Úspěch první výstavy, expozice nejrozsáhlejší sbírky Muchových plakátů, která vytvořila nový český návštěvnický rekord, mě utvrdil, že je to krok správným směrem. Že lidé stále mají chuť obdivovat a objevovat mistry své doby. Ať již zmiňovaného secesního velikána, tak třeba i nepříliš veřejnosti známého výtvarníka Bohuslava Reynka, jehož dílo však bylo vystavováno společně s ilustracemi bible z pera Marca Chagalla, jedné z nejvýznamnějších osobností výtvarného světa 20. století, či ze zcela jiného soudku – hudební fenomén právě v podobě hvězdného Karla Gotta. Výstava mapující jeho kariéru byla jednou z nejvýraznějších kulturních událostí loňského léta v Praze.

gott-my-life-3

Která byla vaše nejúspěšnější výstava?
Musím se přiznat, že všechny mnou produkované výstavy měly obrovský úspěch. Každá z nich přesně zasáhla svou cílovou skupinu. Svůj podíl na úspěších má zejména fakt, že na nich spolupracujeme s renomovanými odborníky, nic neponecháváme náhodě a zároveň dokážeme zaujmout a upoutat pozornost unikátním zpracováním kampaní. Pokud budeme hovořit řečí čísel, pak nejúspěšnější byla hned ta první, plakáty Alfonse Muchy. Během pouhých pěti měsíců jejího konání na ni zavítalo bezmála 190 tisíc návštěvníků a stala se oficiálně historicky nejúspěšnější výstavou výtvarného umění v České republice. Výstava o Karlu Gottovi pak dokonce získala ocenění veřejnoprávního rozhlasu v České republice. Významným faktorem v úspěšnosti je také naše schopnost vybrat či vytvořit pro expozici ty pravé prostory, které jsou vždy něčím jedinečné. Ať již pražský Obecní dům v případě výstavy Alfonse Muchy, Valdštejnská jízdárna pro díla Bohuslava Reynka nebo naprosto originální místo pro výstavu o Gottovi, kterou mohli návštěvníci zhlédnout v lodní galerii, za jejímž účelem byla přebudována celá loď. Ta kotvila v Praze na Náplavce, na jednom z nejfrekventovanějších míst jejího břehu.

gott-my-life-1

Proč jste se rozhodl uspořádat výstavu Gott My Life právě v Německu?
Kde jinde v zahraničí než v Německu? V zemi, kde je Karel Gott ohromně populární dlouhé desítky let? On je jedním z mála umělců, kteří již za dob totality dokázali prorazit i za železnou oponou. I po převratech a změnách režimu v roce 1989 zůstal na špici zájmu nejenom české, ale právě i německé populace. V Praze tuto úspěšnou výstavu navštívilo za dobu čtyř měsíců přes 65 tisíc návštěvníků. Byli jsme zároveň mile překvapeni velkým zastoupením turistů z Německa. To byl také další z důvodů, proč máme v plánu přesunout výstavu právě do Berlína.

gott-my-life-2

gottmylife.cz

Foto bigboard.cz