Vědci jako hrdinové na Cenách Neuron 2020

Byl spuštěn nominační proces Nadačního fondu Neuron na prestižní vědecká ocenění. Ceny Neuron jsou nejvýše dotovanými vědeckými cenami u nás, díky čemuž bude letos mezi laureáty rozděleno přibližně 8 mil. korun.

NF Neuron si klade za cíl zvyšovat prestiž českých vědců, zdůrazňovat celospolečenský význam jejich práce a skrze jejich úspěchy a příběhy také posilovat národní identitu a sebevědomí. Vědce zkrátka představuje jako opravdové hrdiny současného světa.

Proto se jejich ocenění vztahuje hned na sedm vědeckých disciplín, a sice matematiku, fyziku, chemii, biologii, computer science, medicínu a společenské vědy. Všichni se jistě shodneme, že to je opravdu široký záběr. Oceňování navíc proběhne ve dvou kategoriích. Cena Neuron pro mladé talentované vědce bude předána až sedmi nadějným českým vědcům do 33 let a Cenu Neuron za přínos světové vědě obdrží až tři vědci působící u nás i v zahraničí.

Z nominovaných vědců laureáty každoročně vybírá vysoce odborná vědecká rada. „Je mi ctí, že ve vědecké radě nově zasednou čeští vědci se světovým renomé. Dohled nad oborem biologie přebírá Jiří Friml se svým týmem, sám laureát Ceny Neuron 2019. Garantem oboru chemie se stává Jan Konvalinka. Vynikající vědecké osobnosti v našich vědeckých radách a jejich pečlivá práce při výběru laureátů dává Cenám Neuron ve vědecké komunitě to nejvyšší renomé a vážnost.“ dodává Monika Vondráková, předsedkyně Správní rady NF Neuron.

Nominační proces potrvá až do konce března, přičemž nominace mohou předkládat děkani a rektoři veřejných institucí, ředitelé akademických ústavů či představitelů Akademie věd, členové Vědecké rady Neuronu a laureáti předchozích ročníků. Prestižní Ceny Neuron 2020 budou vyhlášeny na podzim letošního roku.

NF Neuron je financován ze soukromých příspěvků mecenášů, tedy soukromých osobností, které považují podporu vědy za velice důležitou v kontextu vývoje naší společnosti. Od roku 2010 se jim skrze Fond podařilo podpořit vědu částkou 100 mil. korun, která připadla na finanční prémie vědců, popularizaci vědy, její propojování se světem byznysu nebo na terénní výzkumy českých vědců v rámci Expedic Neuron.

Více informací na nfneuron.cz

#delatvicnezmusim

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,