Vědci jako hrdinové na Cenách Neuron 2020

Byl spuštěn nominační proces Nadačního fondu Neuron na prestižní vědecká ocenění. Ceny Neuron jsou nejvýše dotovanými vědeckými cenami u nás, díky čemuž bude letos mezi laureáty rozděleno přibližně 8 mil. korun.

NF Neuron si klade za cíl zvyšovat prestiž českých vědců, zdůrazňovat celospolečenský význam jejich práce a skrze jejich úspěchy a příběhy také posilovat národní identitu a sebevědomí. Vědce zkrátka představuje jako opravdové hrdiny současného světa.

Proto se jejich ocenění vztahuje hned na sedm vědeckých disciplín, a sice matematiku, fyziku, chemii, biologii, computer science, medicínu a společenské vědy. Všichni se jistě shodneme, že to je opravdu široký záběr. Oceňování navíc proběhne ve dvou kategoriích. Cena Neuron pro mladé talentované vědce bude předána až sedmi nadějným českým vědcům do 33 let a Cenu Neuron za přínos světové vědě obdrží až tři vědci působící u nás i v zahraničí.

Z nominovaných vědců laureáty každoročně vybírá vysoce odborná vědecká rada. „Je mi ctí, že ve vědecké radě nově zasednou čeští vědci se světovým renomé. Dohled nad oborem biologie přebírá Jiří Friml se svým týmem, sám laureát Ceny Neuron 2019. Garantem oboru chemie se stává Jan Konvalinka. Vynikající vědecké osobnosti v našich vědeckých radách a jejich pečlivá práce při výběru laureátů dává Cenám Neuron ve vědecké komunitě to nejvyšší renomé a vážnost.“ dodává Monika Vondráková, předsedkyně Správní rady NF Neuron.

Nominační proces potrvá až do konce března, přičemž nominace mohou předkládat děkani a rektoři veřejných institucí, ředitelé akademických ústavů či představitelů Akademie věd, členové Vědecké rady Neuronu a laureáti předchozích ročníků. Prestižní Ceny Neuron 2020 budou vyhlášeny na podzim letošního roku.

NF Neuron je financován ze soukromých příspěvků mecenášů, tedy soukromých osobností, které považují podporu vědy za velice důležitou v kontextu vývoje naší společnosti. Od roku 2010 se jim skrze Fond podařilo podpořit vědu částkou 100 mil. korun, která připadla na finanční prémie vědců, popularizaci vědy, její propojování se světem byznysu nebo na terénní výzkumy českých vědců v rámci Expedic Neuron.

Více informací na nfneuron.cz

#delatvicnezmusim

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Plánujte a sklízejte na Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Výstavy, komentované prohlídky napříč čtyřmi desítkami galerií, muzeí, aukčních síní i v nové galerii pod širým nebem. To je Mezinárodní festival vizuálního umění Prague Art Week 23, který bude v Praze probíhat od 21. do 24.

Aktuálně na německém webu

Planen und ernten Sie auf der Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Ausstellungen, Führungen durch vierzig Galerien, Museen, Auktionshäuser und eine neue Open-Air-Galerie. Das ist das internationale Festival der bildenden Kunst „Prague Art Week 23“, das vom 21. bis 24. September in Prag stattfinden wird. Die Besucher