Jak by (asi) zněla Beethovenova 10. symfonie, kdyby nezůstala nedokončená?

Když Ludwig van Beethoven v roce 1827 zemřel, zanechal svou poslední, 10. symfonii nedokončenou. Existuje k ní pouze 40 skic, nic víc, přičemž některé z nich jsou jen krátké úryvky. U příležitosti 250. výročí jeho narození se hudební vědci pod vedením muzikologa Matthiase Rödera rozhodli s pomocí umělé inteligence 10. symfonii dokončit.

Mnohé ze zanechaných skic jsou jen nepropracované úryvky, žádná kompozice nebyla dokončena. Je skutečně možné z těchto hudebních střípků složit dílo v Beethovenově smyslu? “Náčrtky jsme načetli do počítače a umělá inteligence v nich pokračovala,“ říká vedoucí projektu Röder, ředitel Salzburger Karajan Institutu. V rozhovoru pro BR-KLASSIK vysvětluje, jak celý experiment probíhá. “Aby vše fungovalo, musela být umělá inteligence nejprve vyškolena.“ 

Tým naplnil stroj mnoha Beethovenovými díly: symfoniemi, klavírními sonátami, smyčcovými kvartety. Počítač tak poznal Beethovenův styl a mohl pokračovat v psaní fragmentů ve stejném duchu. Röder dodává: “Ale není to tak, že zmáčknete tlačítko – a ze zadní strany vyjede hotová symfonie. Pokračování počítače znělo velmi “suše a bez emocí.“ Úkolem jeho týmu tedy bylo vybrat z mnoha návrhů umělé inteligence vhodné verze, zkombinovat je a zorchestrovat. “Nyní skladba zní jako jiné Beethovenovy symfonie.“ 

Tvůrčí spolupráce lidské a umělé inteligence

Deutsche Telekom, který celý projekt finančně podporuje, k celému projektu vydal prohlášení: “Ludwig van Beethoven je a zůstává jedinečným géniem, který tímto projektem rozhodně není zpochybňován. Jedná se spíše o mnohovrstevnatý experiment s otevřeným výsledkem, jehož cílem je ukázat, jak může tvůrčí spolupráce lidské a umělé inteligence inspirovat naši představivost.” 

Netrpělivě očekávaná premiéra symfonie s Beethoven Orchestr Bonn pod vedením hudebního ředitele Dirka Kaftana je naplánována v budově Telekomu v Bonnu na 9. října 2021. Premiéra bude vysílána živě na kanálu #dabeiTV na MagentaTV a také na MagentaMusik 360, a následně bude na obou kanálech k dispozici zdarma ke stažení.

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,