Jak dva ředitele vedou proslulou berlínskou galerii Hamburger Bahnhof? S láskou.

Navštívila jsem prestižní berlínský salon Cultural Bridges. Tentokrát byli hosty Till Fellrath a Sam Bardaouil, kteří jako kurátorské duo dosud spolupracovali s nejvýznamnějšími uměleckými institucemi od New Yorku po Sydney. Jejich přístup mě v mnohém inspiroval.

🇩🇪 Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen: Wie leiten zwei Direktoren die berühmte Galerie im Hamburger Bahnhof in Berlin? Mit Liebe.

Sam je Libanonec s doktorátem z dějin umění, zatímco Till je Němec, který studoval na London School of Economics. Nemohou být rozdílnější, a možná právě proto jdou společnou cestou – roku 2022 se stali řediteli „berlínské národní galerie” Hamburger Bahnhof. Svou strategii postavili na dvou pilířích – práci berou zodpovědně a s láskou. Začněme odpovědností. „If you have a public voice, you have a responsibility,“ řekl Sam. To platí, ať už jste ředitel galerie, politik, vydavatel, nebo učitel. U jeho slov mě napadlo: nemáme tuto odpovědnost všichni? V dnešní době, kdy je přece skoro každý tvůrcem, nositelem a šiřitelem myšlenek na sociálních sítích. V době, kdy se každý vyjadřuje ke všemu, nabývá „odpovědnost“ nového významu.

Bezmyšlenkovité srovnávání, kritika bez základních znalostí a anonymita internetu jsou prokletím, které odvádí pozornost od základní odpovědnosti každého z nás: uvědomit si, že každý člověk může být vzorem pro ostatní. I kdyby to bylo „jen“ v rodině, v práci nebo mezi přáteli.  

Myslím, že by bylo dobré, aby se ke slovu více dostávali ti, kteří mají skutečný zájem o řád „velkého“ světa, kteří své myšlení a slovník neomezují na příkazy, poučování, vyhrožování a zákazy vůči druhým. Dejme hlas tomu, kdo je schopen upřednostnit společné zájmy před vlastními.

A nejen to. Naši důvěru si zaslouží ti lidé, kteří se rozhodují nejen hlavou, ale i srdcem. Pro něž slovo láska znamená víc než pět písmen. K tomu patří i schopnost empatie a vnímání toho zvláštního, náhodného a nepředvídaného. To je onen druhý pilíř strategie Tilla a Sama. Láska. „Svou práci děláme s láskou k návštěvníkům, kteří k nám přicházejí, s láskou k umělcům, kteří u nás vystavují, s láskou k lidem, kteří u nás pracují. Nevěřili byste, o kolik se zlepšila mentalita a pracovní atmosféra v galerii,“ říká Sam. „Muzeum totiž nevnímáme jako prostor, kde díla visí na zdi, ale jako otevřené místo, které se zapojuje do komunikace s veřejností. Celý přístup k vedení galerií je v dnešní době třeba změnit. Měli bychom hlavně více připouštět různé názory, protože různí lidé vnímají umění velmi odlišně.“ 

A já bych k tomu dodala, že schopnost vnímat lidskou různorodost přináší šanci na větší sblížení. Stále hlubší společenské rozdělení neprospívá nikomu, kromě jednotlivců, kteří z tohoto rozkladu těží.

Výzvy pro naše společné soužití jsou obrovské. Jsme nejen v politické a hospodářské krizi, ale hlavně v krizi mezilidské. Ve virtuálním světě jsme spojeni s mnoha lidmi ze všech kontinentů. To má dopad i na náš osobní svět.

Je lehčí někomu zavolat než se s ním setkat. Je snazší poslat e-mail, kde se nemusí dávat pozor na tón hlasu. Ještě jednodušší je poslat krátkou zprávu. Nejsnazší je napsat komentář; čím anonymnější, tím nechutnější. Kde je východisko z této slepé uličky? Vytvářejme skutečná místa setkávání, podporujme čilý společenský život – mezi sebou a pro všechny. Ať už prostřednictvím umění a kultury, v politickém diskurzu, nebo ve společenských aktivitách. Přibližme se k sobě. 

Ne bez tváře na sociálních sítích, ale v kultivovaných reálných setkáních a diskusích. To vše posiluje pocit sounáležitosti a tolerance. K tomu potřebujeme odvahu otevřeně spolu mluvit o tom, že jsme jiní, brát v úvahu názory druhých a být připraveni přijmout jiné návrhy než pouze své vlastní. Jen tak z nás nebude masa toxických jedinců, ale skutečné lidské společenství

Tento článek vyšel ve čtvrtém čísle tištěného magazínu N&N Czech-German Bookmag

Danuše Siering

Nejčtenější v kategorii ArtDesign

Aktuálně na českém webu

Zrnko, které spojuje svět

       ·   20.02.2024
To je káva Dallmayr, synonym pro kvalitu a nadstandardní servis. Milovníky kávy spojuje tento lahodný nápoj po celém světě více než 300 let.

Znásilněná Rusalka

       ·   16.02.2024
"Danuš, víš že já agresivní nejsem. Ale kdyby přede mnou teď stál režisér, nevím, co bych s ním udělala," vyhlásila Johanna deset minut po začátku premíéry Rusalky ve Státní opeře Unter den Linden v Berlíně.

Voda je pravidlem hry

       ·   13.02.2024
Žije v Hamburku, ale její rodinné kořeny sahají až do Indonésie. Vizuální umělkyně a fotografka Janina Oeij hovoří o své fascinaci vodou, kterou zachycuje ve svých dílech.

Aktuálně na německém webu

Vergewaltigte Rusalka

       ·   16.02.2024
"Danuš, du weißt, dass ich nicht aggressiv bin. Aber wenn der Regisseur jetzt vor mir stünde, wüsste ich nicht, was ich mit ihm machen würde", erklärte Johanna zehn Minuten nach Beginn der Premiere von Rusalka

Wasser wird zur Spielregel

       ·   13.02.2024
Sie lebt in Hamburg, doch ihre Familienwurzeln reichen bis nach Indonesien. Die Bildende Künstlerin und Fotografin Janina Oeij spricht über ihre Wasser- Faszination, die sie in ihren Werken auffängt.