New CZ-DEal aneb Česko-německá spolupráce má nyní obrovské možnosti 

Všechno zlé je k něčemu dobré. Ekologická krize a válka na Ukrajině vede Česko a Německo k hledání nových možností spolupráce. A právě o nových impulzech v regionu střední Evropy pojednávala konference New CZ-DEal, kterou společnost Black Swan Media 12. prosince pořádala za podpory německého ministerstva zahraničí.

🇩🇪 Sie können diesen Artikel auch auf Deutsch lesen: Der neue CZ-DEal oder die tschechisch-deutsche Zusammenarbeit bietet jetzt enorme Möglichkeiten 

„Budoucnost energetiky a nová ekonomická realita – česko-německá spolupráce 2022.“ Tak znělo téma akce, na níž se setkalo široké spektrum odborníků. Hovořilo se o inspirativních projektech a vizích. Pozitivní ladění konference zvolil organizátor, česko-německý mediahouse Black Swan Media, záměrně, protože dnes převládající skepse ohledně budoucnosti ekonomiky a Evropy dává poněkud zapomenout, že jsme dnes svědky také řady velice slibných trendů. Vždyť česko-německé soužití jako celek se za třiatřicet let od pádu Berlínské zdi stalo jednou z nejsvětlejších kapitol historie regionu střední Evropy.    

Energetika: čas na revoluci

V prvním panelu věnovaném vizionářským konceptům v energetice byl představen možná nejambicióznější ekonomický projekt Prahy – stavba nového Energocentra. Stojí za ním hlavně první náměstek primátora Petr Hlaváček a Tomáš Voříšek ze společnosti Seven Energy, který na konferenci vysvětlil, že díky novému energocentru si třetina Pražanů bude moci topit teplem získaným z odpadních vod. Do budoucna bude možné – díky systému obřích tepelných čerpadel, jejichž největším výrobcem je právě Německo –, aby z odpadních vod či přímo z řek byla získávána podstatná část tepla pro česká města a obce. Tato ekologicky šetrná technologie také zásadně sníží závislost např. na ruském zemním plynu.

Jakub Mareček z ČVUT pak představil další slibný energetický koncept, tzv. virtuální elektrárny. Fungují dnes např. v komunitě zákazníků Tesly v Kalifornii, ale hlavně v Německu, kde funguje největší virtuální elektrárna na světě Next Kraftwerke. Jakub Mareček hovořil o konceptu, který nedávno popsal ve svém článku pro žurnál Automatica, nejprestižnější akademický časopis o řízení systémů. Virtuální elektrárny kromě jiného umožňují sdružovat větší a menší výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů (soláry, větrníky, vodní elektrárny) a pomáhají jim prodávat energii na trhu. Tím se podporuje demokratizace energetiky a nové technologie pro čistší energie získávají vyšší efektivitu. Celý koncept si lze představit jako „internet energie“.

V energetickém panelu dále vystoupil někdejší dlouholetý zpravodaj České televize v Berlíně Martin Jonáš, který hovořil o tom, co je skutečnou podstatou německé energetické strategie, tzv. energiewende, a také proč se kolem ní v Česku vytvořil mýtus „zelené ideologie“.  

Odsouzeni k úspěchu

Ve druhém panelu řečníci ukázali širší kontext možností spolupráce a inspirace v česko-německém prostoru. Jan Macháček, ředitel jednoho z největších českých think tanků, Institutu pro společnost a politiku, mluvil o tom, proč jsou Češi a Němci díky své pozici v srdci Evropy „odsouzeni k úspěchu“, nebo o tom, že české předsednictví v EU je na Západě hodnoceno jako v podstatě velmi úspěšné a že z pohledu Evropy je Česko – na rozdíl třeba od Polska či Maďarska – vnímáno jako „nudná“ země, což lze vnímat jako veskrze pozitivní věc, protože to ukazuje na naši dlouhodobou stabilitu.  

Další řečník Petra Gümplová z Friedrich Schiller University v Jeně, která zde mimo jiné vede projekt „The Transformation of global commons and the future of planetary ecosystems“, hovořila o tom, jak je v Německu provázaná akademická sféra s politikou a v čem je to inspirativní pro českého souseda. Petra Gümplová vysvětlila, proč je v Německu tak důležitý pojem „spravedlnost“ – jak z pohledu narovnání příležitostí pro ženy, migranty či menšiny, tak z pohledu klimatické změny. Nabídla vysvětlení k tomu, proč je Německo dnes tak „orientované na budoucnost“ a proč nejsilnější stát Evropy chápe pokrok v politice jako nutnost, nikoliv jako „kulturní války“ či „erozi národní kultury“.

Více o konferenci New CZ-DEal podpořené Spolkovým Ministerstvem zahraničí najdete zde:
Jan Macháček: Čechy a Němce otužuje permanentní konkurence ze všech stran
Martin Jonáš: Češi nechápou, že Německo je “energetická laboratoř”
Petra Gümplová: Německo je země orientovaná na budoucnost
Jan Lamser: O vlaku, kde se mladí Češi a Němci potkají s drogami – úplně jinak, než byste čekali 
Jakub Mareček: Virtuální elektrárny umožní lidem prodávat energii – Německo jde příkladem 
Lenka Benetková Lichtblau: Češi a Němci mají jiný oční kontakt a jiné podání ruky

Další z řečníků Jan Lamser poté představil tzv. Revolution Train – ojedinělý protidrogový program postavený na silném emočním zážitku s kritickými životními situacemi, kterým s úspěchem prošlo už na 400 000 teenagerů v Česku a Německu. Jan Lamser má za sebou kariéru významného bankéře, působil v českých a německých finančních institucích (ČMSS, ČSOB) a médii je také často oslovován jako expert na blockchainové technologie. Sám sebe vnímá hlavně jako odborníka na teorii her a právě herní prvky využívá v konceptu protidrogového vlaku, který s mladými lidmi řeší nejen drogy, ale zabývá se i dalšími fenomény závislostí a eskapismu (cukr, fake news atd.). Jan Lamser poznamenal, že Česko je dnes bohužel významným „exportérem pervitinu do německých příhraničních regionů“, a už proto je dobré, že český inovativní koncept protidrogové strategie zaujal i německé partnery. „A pozoruhodné také je, že se nám stejným způsobem daří získávat důvěru jak českých, tak německých teenagerů, takže je vidět, jak jsou si tyto mladé generace dnes blízko.“

Hrdý na svou práci

Poslední panel konference doplnil mozaiku česko-německé reality o přímé zkušenosti z rodin z pohraničí, obohacených a zároveň poznamenaných společnou historií. Tomáš Procházka, vedoucí zahraniční rubriky Hospodářských novin a rodák z příhraničního města Stříbro, poukázal na to, že nehledě na státní hranice existuje svébytný ekonomický region mezi Plzní a Regensburgem, neboť ekonomika na obou stranách hranic je extrémně provázaná. „Tento region je díky European Green Dealu a celkové revoluci v průmyslu doslova předurčen k velkým inovacím. Češi zastávají v německých podnicích čím dál důležitější roli a vliv má i to, že jak v Regensburgu, tak v Plzni jsou univerzity, které jsou pro rozvoj ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou klíčové. Už dávno neplatí, že západ Čech je jen nějaká montovna.“

Lenka Benetková Lichtblau, která řídila obchodní tým v původně německém vydavatelství Vltava Labe Presse, na závěr konference poukázala na to, jak významné rozdíly jsou v pojetí profese obchodníka na české a německé straně. „V Německu, když obchodník přijede ke klientovi ve voze vyšší třídy, má klient dobrý pocit, že se o něj postará někdo skutečně dobrý, kdo si umí vydělat. V Česku raději takový obchodník nechá své auto za rohem, aby klienta nedráždil,“ shrnula s úsměvem. Majitelka poradenské firmy The Art of Sales se dále zamýšlela nad tím, že pro Čechy je inspirativní to, jak Němci v byznysu pečují o své dobré jméno: „Němec chce být skutečně hrdý na svou práci, je to jeho vizitka. V Česku se často stává, že se lidé jeden druhého neptají, co dělají, ale pro koho dělají. A to o něčem vypovídá.“

Záznamy prezentace všech řečníků budeme postupně uveřejňovat na nnmagazine.cz v české i německé verzi.

Foto: Tomáš Železný

Jan Muller

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Zrnko, které spojuje svět

       ·   20.02.2024
To je káva Dallmayr, synonym pro kvalitu a nadstandardní servis. Milovníky kávy spojuje tento lahodný nápoj po celém světě více než 300 let.

Znásilněná Rusalka

       ·   16.02.2024
"Danuš, víš že já agresivní nejsem. Ale kdyby přede mnou teď stál režisér, nevím, co bych s ním udělala," vyhlásila Johanna deset minut po začátku premíéry Rusalky ve Státní opeře Unter den Linden v Berlíně.

Voda je pravidlem hry

       ·   13.02.2024
Žije v Hamburku, ale její rodinné kořeny sahají až do Indonésie. Vizuální umělkyně a fotografka Janina Oeij hovoří o své fascinaci vodou, kterou zachycuje ve svých dílech.

Aktuálně na německém webu

Vergewaltigte Rusalka

       ·   16.02.2024
"Danuš, du weißt, dass ich nicht aggressiv bin. Aber wenn der Regisseur jetzt vor mir stünde, wüsste ich nicht, was ich mit ihm machen würde", erklärte Johanna zehn Minuten nach Beginn der Premiere von Rusalka

Wasser wird zur Spielregel

       ·   13.02.2024
Sie lebt in Hamburg, doch ihre Familienwurzeln reichen bis nach Indonesien. Die Bildende Künstlerin und Fotografin Janina Oeij spricht über ihre Wasser- Faszination, die sie in ihren Werken auffängt.