Rozsviťte modrá světla!

Víte, že je modrá barva symbolem komunikace? Dnes je Světový den zvýšení povědomí o autismu, jak to spolu souvisí?

Od roku 2014 pořádá Platforma Naděje pro Autismus celorepublikovou osvětovou kampaň „Česko svítí modře“, kdy bývají v průběhu dubna pořádány různé aktivity vztahující se k tematice autismu. Vzhledem k celosvětové pandemii jsme letošní VII. ročník kampaně omezili pouze na připomenutí 2. dubna – Světového dne zvýšení povědomí o autismu. Byli jsme však osloveni zástupci institucí a organizací, kteří se sami rozhodli i v době nouzového režimu země nasvítit svoje objekty v noci z 2. na 3. dubna modře. Mile nás to překvapilo, velmi si toho vážíme.

Opatření přijatá vládou ČR k omezení šíření pandemie jako například uzavření škol, omezení pohybu na veřejnosti, nošení roušek, omezování provozu sociálních služeb aj. přinášejí do života dětí a dospělých lidí na spektru autismu zásadní a okamžité změny, na které se neměli šanci připravit stejně jako většinová společnost. Avšak pro lidi s autismem jsou neočekávané změny velkým problémem. Opatření pro ně znamenají náhlou změnu režimu dne, izolaci v domácím prostředí, útlum obvyklých činností, sociální izolaci. Někteří nemusí být schopni ze dne na den snést na obličeji roušku, jiné frustruje izolace od vrstevníků, obava z nové nemoci, absence oblíbených aktivit bez vidiny reálného data návratu k běžně zažitému režimu. Tyto a další podněty mohou vést ke vzniku náročného chování.

Kampaň „Česko svítí modře“ nás vyzývá k tomu, abychom rozsvítili modrá světla v noci ze dne 2. 4. na 3. 4. ve svých domovech, zaměstnáních, či na významných budovách. Proč modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s autismem problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Svoje sympatie s lidmi s autismem lze vyjádřit modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí, nasvícením objektu na modro. Kampaně se pravidelně od začátku projektu účastní ČEZ a obvykle se připojuje řada dalších míst po republice včetně Úřadu vlády, Poslanecké sněmovny, budov ministerstev, divadel, krajských úřadů, kostelů …. Informace o kampaních, aktivitách různých subjektů i platformě najdete na FB „Česko svítí modře“.

Poruchy autistického spektra (PAS) – lidově autismus postihují dle nejnovějších epidemiologických průzkumů 2 – 2,5 % populace. V naší zemi je to na 200 000 občanů. Autismus však zasahuje do života dalším na 400 000 jejich nejbližších. Jedná se o celoživotní postižení v oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace. V 70% se jedná o postižení kombinované. Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa.

Komunikační soubor a Průkaz osoby s PAS jsou východiskem pro respektující přístup profesionálů k lidem s některou z forem autismu a jejich blízkým. V průběhu let 2016 – 2019 byla odborná veřejnost a dotčené profese v působnosti rezortů práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví postupně seznamovány s Komunikačním souborem. V roce 2019 jej doplnil Průkaz osoby s PAS, vydaný a distribuovaný ministerstvem zdravotnictví – ZDE

Více na: nadejeproautismus.cz

Nejčtenější v kategorii Society

Aktuálně na českém webu

Plánujte a sklízejte na Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Výstavy, komentované prohlídky napříč čtyřmi desítkami galerií, muzeí, aukčních síní i v nové galerii pod širým nebem. To je Mezinárodní festival vizuálního umění Prague Art Week 23, který bude v Praze probíhat od 21. do 24.

Aktuálně na německém webu

Planen und ernten Sie auf der Prague Art Week 23!

       ·   20.09.2023
Ausstellungen, Führungen durch vierzig Galerien, Museen, Auktionshäuser und eine neue Open-Air-Galerie. Das ist das internationale Festival der bildenden Kunst „Prague Art Week 23“, das vom 21. bis 24. September in Prag stattfinden wird. Die Besucher