Rozsviťte modrá světla!

Víte, že je modrá barva symbolem komunikace? Dnes je Světový den zvýšení povědomí o autismu, jak to spolu souvisí?

Od roku 2014 pořádá Platforma Naděje pro Autismus celorepublikovou osvětovou kampaň „Česko svítí modře“, kdy bývají v průběhu dubna pořádány různé aktivity vztahující se k tematice autismu. Vzhledem k celosvětové pandemii jsme letošní VII. ročník kampaně omezili pouze na připomenutí 2. dubna – Světového dne zvýšení povědomí o autismu. Byli jsme však osloveni zástupci institucí a organizací, kteří se sami rozhodli i v době nouzového režimu země nasvítit svoje objekty v noci z 2. na 3. dubna modře. Mile nás to překvapilo, velmi si toho vážíme.

Opatření přijatá vládou ČR k omezení šíření pandemie jako například uzavření škol, omezení pohybu na veřejnosti, nošení roušek, omezování provozu sociálních služeb aj. přinášejí do života dětí a dospělých lidí na spektru autismu zásadní a okamžité změny, na které se neměli šanci připravit stejně jako většinová společnost. Avšak pro lidi s autismem jsou neočekávané změny velkým problémem. Opatření pro ně znamenají náhlou změnu režimu dne, izolaci v domácím prostředí, útlum obvyklých činností, sociální izolaci. Někteří nemusí být schopni ze dne na den snést na obličeji roušku, jiné frustruje izolace od vrstevníků, obava z nové nemoci, absence oblíbených aktivit bez vidiny reálného data návratu k běžně zažitému režimu. Tyto a další podněty mohou vést ke vzniku náročného chování.

Kampaň „Česko svítí modře“ nás vyzývá k tomu, abychom rozsvítili modrá světla v noci ze dne 2. 4. na 3. 4. ve svých domovech, zaměstnáních, či na významných budovách. Proč modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s autismem problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Svoje sympatie s lidmi s autismem lze vyjádřit modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí, nasvícením objektu na modro. Kampaně se pravidelně od začátku projektu účastní ČEZ a obvykle se připojuje řada dalších míst po republice včetně Úřadu vlády, Poslanecké sněmovny, budov ministerstev, divadel, krajských úřadů, kostelů …. Informace o kampaních, aktivitách různých subjektů i platformě najdete na FB „Česko svítí modře“.

Poruchy autistického spektra (PAS) – lidově autismus postihují dle nejnovějších epidemiologických průzkumů 2 – 2,5 % populace. V naší zemi je to na 200 000 občanů. Autismus však zasahuje do života dalším na 400 000 jejich nejbližších. Jedná se o celoživotní postižení v oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace. V 70% se jedná o postižení kombinované. Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa.

Komunikační soubor a Průkaz osoby s PAS jsou východiskem pro respektující přístup profesionálů k lidem s některou z forem autismu a jejich blízkým. V průběhu let 2016 – 2019 byla odborná veřejnost a dotčené profese v působnosti rezortů práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví postupně seznamovány s Komunikačním souborem. V roce 2019 jej doplnil Průkaz osoby s PAS, vydaný a distribuovaný ministerstvem zdravotnictví – ZDE

Více na: nadejeproautismus.cz

Nejčtenější v kategorii Society

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,