Tip na knihu — Tradiční lidový oděv v Blatničce a Blatnici pod Sv. Antonínkem na Uherskoostrožsku

28. 6. 2019 | Karin Zadrick

tip-na-knihu-folklor

Pak bude jistě stát za povšimnutí nedávno vydaná recenzovaná monografie Tradiční lidový oděv v Blatničce a Blatnici pod Sv. Antonínkem na Uherskoostrožsku. Zaměřuje  se na tradiční lidový oděv v obcích Blatnička a Blatnice pod Svatým Antonínkem, které jsou součástí regionu Uherskoostrožska a to především na období od konce 19. století po současnost. Časové vymezení tak navazuje na práci předchozích badatelů z počátku 20. století. Výchozím bodem publikace je práce s prameny ikonografickými, fotografickými, archivními, literárními a dále také s lidovým oděvem zastoupeným ve sbírkách. Součástí bádání byl také terénní výzkum provedený v letech 2011 až 2017 v obou jmenovaných obcích a historická rekonstrukce kroje.

Vydala ji pedagožka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a oděvní návrhářka zabývající se rekonstrukcemi historického oděvu a lidového kroje, Kristýna Petříčková.

Je krásné vědět, že existují  lidé, kteří stále ještě tradici vzdávají hold, chrání ji a opečovávají pro naše příští generace.

 

Text Karin Zadrick