Quo vadis, Na Poříčí

Ulice Na Poříčí je přibližně 600 metrů dlouhá a pojmenovaná podle osady Poříčí, která vznikla „při řece“ a patří k nejstarším osídleným oblastem v Praze. Čemu dnes čelí a jak ji vidí Marek Tichý ze studia TaK?

Dnes je tato ulice atraktivní čítankou moderní architektury a zahrnuje objekty, jakými byl ve své době nejmodernější obchodní dům v Evropě Bílá labuť, budova Banky československých legií, Palác AXA a YMCA nebo slavný Hotel Imperial v art deco stylu. Kromě nich nabízí Na Poříčí dodnes velké procento obytných domů se stálými obyvateli, ale také vysokou koncentraci pracovních míst – ulicí projde denně přes třicet tisíc lidí! Téměř celá má městotvorný charakter, nebo alespoň potenciál. Ale má i jedno minus – město se o její další rozvoj aktivně nestará.

Návrh na revitalizaci ulice Na Poříčí byl zpracován v ověřovací studii již v roce 2009. V současné době – tedy po deseti letech – je projekt ve fázi zadání dokumentace pro územní rozhodnutí. Návrh úprav vychází z potřeby zvýšit komfort a atraktivitu ulice pro chodce; má zde dojít k redukci tranzitních průjezdů a v souvislosti s úpravami na okolních komunikacích i ke snížení dopravních toků. V tomto ohledu je studie zpracována s využitím dat shromážděných IPR a vyhodnocovaných v průběhu posledních několika let Odbory dopravy MČ P1 a MHMP.

Potřebu revitalizovat oblast Na Poříčí zviditelňuje i občanská iniciativa GoFlorenc, která za tímto účelem vznikla v roce 2015. Jejím cílem je dosáhnout takové změny, aby se lokalita stala atraktivní nejen pro návštěvníky a turisty, ale hlavně pro lidi, kteří zde žijí a pracují.

V jakém stavu je revitalizace lokality nyní, jsme se zeptali Ing. arch. Marka Tichého ze studia TaK, který je v projektu činný již přes deset let.

Jaké kroky pokládáte za rozhodující, aby lidé uvěřili, že zde skutečně k úpravám v dohledné době dojde?

Za důležité považuji započetí projekční přípravy a zejména zahájení příslušných správních řízení, zejména územního řízení a navazujícího stavebního povolení tam, kde to bude třeba. Domnívám se, že při trvalém zájmu veřejnosti i shodě městské části s magistrátem na účelnosti této investice bude vydání příslušných povolení spouštěcí mechanismus pro zahájení realizace.

Jaký je váš reálný časový odhad dokončení?

Tohle si netroufám odhadovat, projekt není v principu výrazně komplikovanější než ty, které se na území Prahy 1 realizovaly v posledních letech. Přešlapování kolem jeho zahájení je ale již dlouhé.

Můžete našim čtenářům sdělit vizi zkušeného urbanisty, jak by jednou lokalita Na Poříčí mohla nebo měla vypadat?

Zvýšit bezpečnost a komfort ulice pro chodce vidím jako prvořadé, tím se zajisté zvýší i atraktivita lokality. Zásadní je v tomto ohledu požadavek na zklidnění dopravy, zkvalitnění a rozšíření pobytových ploch, doplnění městského mobiliáře, zlepšení kvality veřejného osvětlení a dát prostor i výsadbě stromů. Ulice Na Poříčí se má opět stát viditelnou městskou třídou s kvalitním prostředím nejen pro návštěvníky (v okolí je nyní devět hotelů), ale hlavně pro lidi, kteří zde žijí a pracují.

O dalších postupech úřadů vás budeme nadále informovat. Výsledky dotazníku, jaké úpravy si přeje veřejnost v této lokalitě, najdete na www.goflorenc.cz.

Ing. arch. Marek Tichý založil architektonickou kancelář TaK v roce 2002. Se svými třiceti kolegy mají v portfoliu více než šedesát projektů rekonstrukcí a přestaveb památkově chráněných objektů v Praze. Vedle parku Kampa, Slovanského ostrova nebo Anenského náměstí aktuálně připravují konverzi území na rozhraní Pařížské třídy a Dvořákova nábřeží. Hledání autentického architektonického výrazu, rovnováhy mezi památkovou ochranou a požadavky na soudobou a funkční stavbu prezentují nejen ve vlastní tvorbě, ale i na profilových výstavách, přednáškách a v publikacích.

Více na: tak2002.cz.

Nejčtenější v kategorii Society

Nejčtenější v kategorii Business

Aktuálně na českém webu

Jsme na sexuální křižovatce?

       ·   05.07.2024
Co je největší hrozba dneška? Globální emise! Sociální média a epidemie osamělosti! Politika zalidněná psychopaty! Umělá inteligence! Ale kde že… Je to sexuální revoluce, která vstoupila do fáze, kdy vůbec nevíme, co z ní vyleze.

Andy Warhol v Berlíně pro nepuritány

       ·   23.06.2024
Na nově otevřené výstavě Andyho Warhola v Neue Nationalgalerie najdete vše, jen ne to, co čekáte: v hlavní roli muži, a části jejich těla, často v erotických polohách. Tak explicitní výstava v historii Galerie zde snad ještě nebyla.

Aktuálně na německém webu

Sind wir an der sexuellen Kreuzung?

       ·   05.07.2024
Was ist die größte Bedrohung der Gegenwart? Die globalen Emissionen! Soziale Medien und die Einsamkeitsepidemie! Eine von Psychopathen bevölkerte Politik! Künstliche Intelligenz! Ach wo... Es ist die sexuelle Revolution, die in eine Phase eingetreten ist,